Šiuolaikinio lietuvio etnopolitinės tapatybės bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinio lietuvio etnopolitinės tapatybės bruožai
Alternative Title:
Features of ethnopolitical identity of the modern Lithuanian
Keywords:
LT
globalizacija; tapatybė; etnopolitinė tapatybė; tautodara; tautotyra; supranacionalumas; dichotomijos; ateities vizija..
EN
globalization; identity; ethnopolitical identity; ethnogenesis; ethnology; supranationality; dichotomies; future vision.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apibrėžti etnopolitinę tapatybę ir "adaptuoti" ją piešiant šiuolaikinio lietuvio portretą. Aprašomas bendrasis (globalus) ir lokalinis (šalies masto) kontekstas, lemiantis tokios tapatybės bruožus. Teoriniu ir metodologiniu lygmeniu bandoma apibrėžti, kokiomis esminėmis (pamatinėmis) nuostatomis bei vertybėmis gali būti nusakyta etnopolitinė tapatybė. Ši problema (struktūriniai ir determinaciniai jos elementai) taip pat išskleidžiama ir "kitu kampu" - pritaikius dichotomijų aprašymo metodą. Pačios dichotomijos autorių yra aprašomos jas siejant su lietuviškuoju socialiniu kontekstu. Nevengiama kritinio sociologinio bei politologinio žvilgsnio. Etnopolitinę tapatybę nusakantys tiek "vertybinis", tiek "dichotominis" pjūviai, autorių įsitikinimu, nesunkiai gali būti adaptuoti prie empirinių tyrimų. Būtent tokia idėja straipsnio tekstas ir grindžiamas. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to define the ethnopolitical identity and to "adapt" it to the picture of the modern Lithuanian. The general (global) and local (national) contexts causing the features of such identity are denned. In theoretical and methodological levels it is tried to determine the significant (basic) provisions and values which can define the ethnopolitical identity. This problem (its structural and determination elements) is also shown from another angle - using the method of dichotomies' description. The dichotomies themselves are denned by authors in relation to Lithuanian social context. The critical sociological and politological views are not avoided. In authors' opinion, both "valuable" and "dichotomic" layers denning ethnopolitical identity can be easily adapted to the empirical research. The text of the article is grounded by that idea from the very beginning. [From the publication]

ISBN:
9789955203872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20534
Updated:
2013-04-28 19:24:18
Metrics:
Views: 71
Export: