Piligrimystė : vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piligrimystė: vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos piligrimų bendrija, 2009.
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Įvadas — Piligriminės kelionės sampratos ypatumai — Kelionių samprata, rūšys, klasifikacijos — Šiandieninės vertybių ir tapatumo paieškos — Piligrimystė kaip vertybinė kelionė — Vertybinės kelionės ir turizmo santykis — Vertybių ir tapatumo raiška kelionėse — Mobilumas kaip vertybių išraiškos priemonė — Tapatumą įprasminantis kelionės tikslas — Bendruomeniškumo patyrimas kelionėje. V. ir E. Turner teorija — Kelionė kaip perėjimo ritualas — Kelionė kaip tapatumų kovos arena. V. ir E. Turner teorijos kritika — Tradicinė piligrimystė kaip religinio tapatumo išraiška — Religinis tapatumas ir jo matmenys — Piligriminių kelionių motyvai — Kelionės tikslas - šventa vieta: Šventos erdvės samprata; Šventos gamtos vietos; Šventos kultūrinės kilmės vietos; Piligrimų kelionių tikslai pasaulyje ir Europoje; Šventos vietos Lietuvoje — Piligrimų elgesys kelionėje ir tikslo vietoje — Religinis turizmas — Modernios piligrimystės įvairovė - skirtingų tapatumų atspindys — Tautinio tapatumo raiška piligrimystėje — Kultūrinio tapatumo kelionės — Sporto aistruolių kelionės — Vertybinės vietos ir renginiai — Piligriminių kelionių reikšmė — Vertybinių kelionių mastas — Piligriminių kelionių kultūrinis paveldas ir socialinė reikšmė — Ekonominė piligrimystės reikšmė — Piligriminių kelionių perspektyvos — Išvados — Naudota literatūra — Summary — Dalykinė rodyklė.
Keywords:
LT
Geografija / Geography; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Socialinis gyvenimas / Social life; Šventieji / Saints; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamas tradicinės religinės ir modernios sekuliarios piligrimystės ryšys su asmens vertybėmis ir jo tapatumu. Knygoje apibrėžiama piligriminės kelionės samprata, analizuojamas piligrimystės ir turizmo ryšys, nagrinėjamos pagrindinės piligrimų vertybės, kelionės motyvai, vertybės kelionės metu. Pateikiama religinio turizmo analizė atskleidžia šiai turizmo rūšiai būdingą pažintinių kelionių motyvų persipynimą su religiniais. Knygoje tiriami tapatumą įprasminantys kelionės geografiniai tikslai (šventos ir gerbiamos vietos, vertybiniu požiūriu artimi renginiai), jų formavimasis. Daug dėmesio skiriama religinės piligrimystės tikslų - šventų vietų - aptarimui, išskiriamos pagrindinės šventos vietos Lietuvoje ir Europoje. Įvertinamos pagrindinės keliautojų elgesio tendencijos, kiti keliautojų tapatumo raiškos veiksniai. Knygoje aptariamas svarbi kelionės dalyvių patirtis - bendruomeniškumo jausmas, pasireiškiantis bendrumu, vieningumu ir tradicinių socialinių žymeklių atsisakymu. Analizuojant modernią piligrimystę ypatingas dėmesys skiriamas tautinio ir kultūrinio tapatumo kelionėms, sporto aistruolių kelionėms. Aptariama vertybinių kelionių asmeninė, kultūrinė, ekonominė ir socialinė reikšmė, piligriminių kelionių perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Turizmas; Piligrimystė; Asmens tapatumas; Vertybės; Geografinės vietos; Tourism; Piligrimage; Identity; Values; Geographical locations; Katalikybė; šventos vietos; Šv. Mergelė Marija; Catholicism; Virgin Mary.

ENThe scientific research of valuistic journeys and their relationship with personal identity has been very limited so far both in Lithuania and all over the world. In general, although travelling plays a very important role in a country's economy generalising research on travellers' identity, travelling motivation and objectives has been insufficient in Lithuania. In this book the phenomenon of valuistic journeys was analysed from the point of view of the sociologic aspect bearing in mind its multiplicity and complexity. Travelling is analysed from the point of view of one of the key categories of sociology - identity. Analysis of research carried out by Lithuanian and foreign scientists enables to maintain that this is the first time that the expression of identity and values in valuistic journeys has been analysed in the sociological aspect in an integrated and thorough manner. The object of the monograph - traditional and modern pilgrimage (valuistic journey) in the expression of the identity of an individual. As we noticed, pilgrimages divided into two big groups. A traditional (religious) pilgrimage is a journey to places related to religion while a modern pilgrimage is a journey to secular places not related to religion. The problem analysed in the monograph is the relationship of traditional and modern pilgrimage with an individual's values and his/her identity. Objective of the book is to investigate the relationship of the traditional and modern pilgrimage with the values of an individual and his/her personal or social identity.The book summarises results of several years of research carried out by the author, therefore the methods of research are very different. The monograph is based on the following methods: analysis of literature, synthesis, typological, systematic, generalisation, comparative, cartographic. The major working methods are characteristic of the majority of social sciences: questionnaires, observation. Research data are analysed with the application of statistical methods (factor analysis, etc.). The quantitative research on Lithuanian pilgrims carried out by the author illustrates his theoretical insight. The research in question on Lithuanian valuistic travellers is based on the data of the questionnaire inquiry, which was carried out in July 2007 - May 2008. During the research 700 valuistic travellers (400 religious pilgrims and 300 modern pilgrims) of the age from 14 to 74 years old were interviewed. For the selection of respondents non-probability purposive sampling was applied. Valuistic travellers were interviewed in organised groups going to places or events of religious or modern pilgrimage. In this research pilgrims who travelled in an organised group outside Lithuania to other countries' religious pilgrimage centres or concerts or travelled to religious pilgrimage places or sport competitions in Lithuania by a special bus in an organised group were interviewed. All the pilgrims had to cover a distance of at least 50 km from the departure to the destination point, i.e. this was the shortest distance from their home to the sacred place or the event where they participated.

ISBN:
9786099511108
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20546
Updated:
2020-11-19 16:25:27
Metrics:
Views: 115    Downloads: 30
Export: