Tautiškumo ir pilietiškumo esmė ir sąsajos multidimensinis identitetas : tautinio ir pilietinio tapatumo sankirtos ir slinktys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiškumo ir pilietiškumo esmė ir sąsajos multidimensinis identitetas: tautinio ir pilietinio tapatumo sankirtos ir slinktys
Alternative Title:
Multiply identity: crossing and sliping of national and civic identities
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 1-10
Keywords:
LT
Multdimensinis tapatumas; Multidimensinis identitetas; Pilietiškumas; Tapatumas; Tautiškumas.
EN
Civic identity; Identity; Multidimensional identity; Multiply identity; National identity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių teorinėmis įžvalgomis, svarstoma multidimensinio tapatumo samprata, tautiškumo ir pilietiškumo sankirta šiandieninių socialinių pokyčių, dažnai įvardijamų kaip globalizacijos iššūkiai, kontekste. Aptariama jaunimo tautinio ir pilietinio tapatumo paieškos problema, kintanti pilietiškumo samprata ir su tuo susijusios edukacinės perspektyvas. Pranešime ypatingas dėmesys skiriamas tapatumo socialiniam kontekstui, akcentuojant ne tik pasyvią jaunimo būseną tautinių ir pilietinių vertybių atžvilgiu, bet ir globalizacijos iššūkių ir pasekmių daromą realią įtaką jaunimo mąstymui, gyvenimo būdui, elgesio stereotipams, geresnio bei laimingesnio gyvenimo paieškoms ir pan. [Iš leidinio]

ENAuthors deals with the theoretical concept of mulptiply indentities, disscusses the features of national and citizenship identities in the context of global social changes, with the stress on changing concept of citizenship and how it effects strategies of citizenship education. Social context is seen as a major actor in developing identities of young people. Thus passive or even negative attitude towards national and civic values which sometimes are very strong cannot be seen without analysing the effects of globalisation. From the other hand globalisation does change the values, way of thinking and behaviouring of young people who leave the country and start to look for better quality of life. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
  • Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas : mokslo studija / Meilutė Taljūnaitė, Liutauras Labanauskas. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2009. 161 p.
  • Lietuvių tautinis identitetas : bruožai ir tipai / Jolanta Kuznecovienė. Lietuviškojo identiteto trajektorijos / sudarė Vytis Čiubrinskas, Jolanta Luznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 55-74.
  • Nacionalinis tapatumas : išlaikymas, savikūra ir tapatumo politika. / Vytautas Rubavičius. Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis / sudarytojai ir moksliniai redaktoriai: Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius. Vilnius: Kronta, 2008. P. 108-123.
  • Tautinė savivoka / Romualdas Grigas. Vilnius : Rosma, 2001. 291 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30372
Updated:
2018-12-17 13:01:12
Metrics:
Views: 15    Downloads: 8
Export: