Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
Alternative Title:
Dimensions of social integration of ethnic groups in the contemporary society of Lithuania
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2005, [1], p. 1-185
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTStudija atspindi tyrimo perspektyvą, grindžiamą siekiu sociologinę etninių grupių santykių analizę atlikti remiantis užimamų pozicijų sociostruktūriniu nagrinėjimu, t. y. remiamasi prielaidomis, jog tam tikra užimama socialinė padėtis, nagrinėjama per socialinių ryšių pobūdį bei disponuojamus socialinius išteklius, turi poveikį etninės tapatybės bei etninių santykių ir darinių konstruktams, individualioms socialinės integracijos strategijoms. Daugialypių socialinių santykių aspektų nagrinėjimas praplečia etninių grupių dalyvavimo visuomenėje perspektyvos supratimą bei, lyginant skirtingų sektorių (viešojo, privačiojo ir nevyriausybinio) etninę struktūrą, leidžia įvertinti etniškumo socialinę reikšmę. Empirinio tyrimo duomenys rodo netolygius socialinius ir ekonominius etninių grupių išteklius ir etniškai dalomą etninių grupių socialinį dalyvavimą homogeniškuose socialiniuose santykiuose ir dariniuose, kurie stiprina etninės grupės ribas ir riboja individo integraciją. Teorinių ir empirinių studijų analizė atskleidžia šiuos pagrindinius Lietuvos etninių grupių sėkmingos socialinės integracijos veiksnius: individo turimi ištekliai, daugiau ar mažiau aktyvus įsitraukimas į etniškai mišrius socialinių santykių tinklus, dalyvavimas skirtinguose visuomenės darbo sektoriuose, užimama socialinė pozicija, simbolinis jos vertės suvokimas, pozityvios daugumos ir mažumos grupių nuostatos bei palankus socialinis kontekstas. [Iš leidinio]

ENThis study reflects its research outlook, which was based on an attempt to perform a sociological analysis of the relations of ethnic groups using a socio-structural analytical approach based on the position the groups occupy in society. The assumption used is that the social position a group occupies in a society, as seen through the types of social links it maintains and the social assets it has access to, affects the constructs of ethnic identity, the ethnic group’s relationships and the results of these relationships. It also affects individual social integration strategies. An analysis of the varied social links of ethnic groups broadens the understanding of the extent of their participation in society and when compared to the ethnic structure of various sectors of society (public, private and NGO), it enables an assessment of the social significance of ethnicity to be made. Empirical research has shown that there is an inequality of social and economic resources between ethnic groups and a distribution on ethnic grounds of ethnic groups’ social participation in homogenous social relationships and the results of these relationships, which strengthens the ethnic groups’ boundaries and limits individual integration. An analysis of theoretical and empirical studies reveals these basic factors of successful social integration of Lithuania's ethnic groups: resources commanded by an individual, more or less active involvement in ethnically mixed social networks, participation in various employment sectors in society, the social position occupied, the symbolic value attached to that position, positive majority and minority group attitudes and a favourable social context.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4575
Updated:
2018-04-29 16:38:50
Metrics:
Views: 101
Export: