Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai : nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. tautosakos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. tautosakos
Keywords:
LT
Priešistorė (11 tūkst. m. pr. Kr. – XII a.); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915); 20 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, atsižvelgiant į senosios lietuvių religijos ir mitologijos pasaulio tyrinėjimų problemiškumą, mėginama aptarti su dangaus kūnais susijusio vieno mitologinio vaizdinio kontekstą. Tyrinėjami senovės lietuvių dievų ir dangaus kūnų tarpusavio sąryšiai. Pastebimos paralelės tarp senuosiuose istoriniuose šaltiniuose minimų mitologinių vaizdinių ir vėlyvosios lietuvių tautosakos įvaizdžių. Tačiau tokios lygiagretės gali būti laikomos tik tipologinėmis. Svarbu nevengti kritiškos probleminių šaltinių analizės, kad sudėtingas senosios lietuvių religijos ir mitologijos rekonstravimo procesas netaptų dar komplikuotesnis. Turint omenyje, jog istorinių šaltinių informacija apie Zodiako ženklus gali būti atitinkamo šaltinio vėlesnio pataisymo ar net spėtino falsifikavimo rezultatas, manytina, kad Zodiako ženklų įvaizdis lietuvių tradicijai nėra būdingas. Lyginamoji istorinių šaltinių ir folkloro analizė parodė, kad dangaus kūnų atsiradimas lietuvių tradicijoje įsivaizduojamas daiktiškai ir apčiuopiamai. Toks požiūris taip pat išreiškia būdingą mitinės pasaulėžiūros ypatybę, kai sudėtingus reiškinius mėginama paaiškinti pagal analogijas su pažįstama aplinka, tik žmogiškieji masteliai pakeičiami dieviškais, neretai hiperbolizuotais, dydžiais. Tokiu būdu dangaus kūnai įsivaizduojami kaip milžinų dievų ar mitinių būtybių kuriamosios veiklos rezultatas. Šią archajišką idėją atitinka vėlyvojo lietuvių folkloro vaizdinys apie kultūros herojus milžinus, dalyvaujančius pasaulėkūroje.Reikšminiai žodžiai: Baltų religija; Dangaus kūnai; Dievai; Liaudies astronomija; Mitas; Mitinė informacija; Mitologija; Senovė; Tautosaka; Antyquity; Baltic religion; Folk astronomy; Folklore; Gods; Heaventy bodies; Lithuania; Myth; Mythical information; Mythology.

ENThe article deals with the three historical sources of the Baltic religion and mythology dating from XIII, XV and XVI centuries, that fragmentary present mythical information about certain astral images of the ancient Lithuanians (e.g. the giant god that forged the Sun; temporary confinement of the Sun and its liberation; the concept of the signs of Zodiac). The credibility of this data is analyzed critically and respective astral figures are discussed in the wider context of late Lithuanian folklore and ethnographic material. The conclusion is substantiated that the image of the signs of Zodiac is not inherent to Lithuanian mythology and corresponding information in the historical sources is not fully reliable, whereas giants are storied in Lithuanian folk narratives and believes and thus to a certain degree support the information from the historical sources. [text from author]

ISBN:
9788360517321
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36580
Updated:
2020-03-16 09:14:05
Metrics:
Views: 154
Export: