Indoiranėnų mitinio vėjo atitikmenys lietuvių tautosakoje : (užuominos gilesniam tyrimui)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Indoiranėnų mitinio vėjo atitikmenys lietuvių tautosakoje: (užuominos gilesniam tyrimui)
Alternative Title:
Correspondences to the Indо-Iranian mythical wind in Lithuanian folklore: (some hints for a deeper investigation)
In the Journal:
Acta orientalia Vilnensia. 2003, t. 3 (2002), p. 37-47
Keywords:
LT
Indoiranėnai, mitas, vėjas; Indoiranėnai-baltai; Tautosaka; Lyginamoji mitologija; Vėjas.
EN
Comparative mythology; Indo-Iranian-Balts; Indo-Iranians; Lithuanian folklor; Myth; Wind.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - du indoiranėnų mitiniai siužetai, vienas iš senovės indų epo „Ramajanos“ ir vienas iš pehlevio kalba užrašyto iranėnų šaltinio Menök i Khrat, atitinkamai palyginami su dviem lietuvių mitologinėmis sakmėmis. Straipsnio tikslas-išryškinti minėtuose tekstuose slypinčius sutapimus ir eilinį kartą atkreipti dėmesį į lietuvių tautosakos svarbą lyginamiesiems Rytų-Vakarų ir apskritai indoeuropiečių tradicijų tyrinėjimams. Darbo metodas - lyginamasis iš esmės. Rezultatai liudija indoiranėnų ir baltų tradicijas turint kur kas daugiau ir smulkesnių panašumų nei įprasta tikėtis, kurių interpretacija (bendras paveldas ar tarpusavio įtakos, jei taip, tai tiesioginės ar tarpiškos, jų laikas bei geografija ir t.t.) yra tolesnių, gilesnių tyrinėjimų uždavinys. [Iš leidinio]

ENFirstly, attention is drawn to the formal correspondence between the Indo-Iranian denomination of wind *vāys- (Sanskrit vāys-, Iranian vayu-)

ISSN:
1648-2662
Related Publications:
  • Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai : rinktinė / Vladimir Toporov. Vilnius : Aidai, 2000. 358 p.
  • Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
  • Lietuvių mitologija / parengė Norbertas Vėlius ; [redaktorė Rima Mekaitė]. Vilnius : Mintis, 1995-2004. 3 t. (606, 466, LXIV, 605 p.).
  • Lyginamoji mitologija / Jaan Puhvel ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2001]. 303 p.
  • Prūsų kalbos etimologijos žodynas / Vytautas Mažiulis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. XLVI, 1016 p.
  • Vėjūkas : lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wœjug/wœjyg) / Dainius Razauskas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 203 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32556
Updated:
2018-12-17 11:13:44
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: