Mikalojaus Akelaičio rankraščio "Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego" (1862) istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Akelaičio rankraščio "Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego" (1862) istorija
Alternative Title:
Story of Mikalojus Akelaitis's manuscript "Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego" (1862)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2009, t. 11, p. 205-276
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Istoriografija / Historiography; Rankraščiai / Manuscripts; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas didžiausias istorinės tematikos Mikalojaus Akelaičio darbas -1862 m. Paryžiuje parašytas rankraštis "0pisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego". Išsamesnė tuometinės Akelaičio aplinkos Paryžiuje, o ir paties rankraščio analizė parodė, kad šio veikalo atsiradimas glaudžiai susijęs su 1856 m. prie Lenkų bibliotekos Paryžiuje įkurto Leidybos komiteto, ypač jo nario, garsaus emigracijos veikėjo Waleriano Kalinkos vardu. Kalinka surado finansinę paramą, o vienas iš jo darbų - 1853 m. Paryžiuje anonimiškai išspausdinta monografija "Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem" - tapo Akelaičio darbo prototipu. Išsamiai analizuojami rankraštį sudarantys penki netolygios apimties skyriai: 1) "Kraj i Mieszkańcy" (59 lapai), 2) "Sprawa włościańska na Litwie" (133 lapai), 3) "Kościół" (106 lapai), 4) "Oświata" (47 lapai), 5) "Sądownictwo i Administracja" (25 lapai). Akelaičio akiratyje - Lenkijos ir Lietuvos valstybės žlugimo procesas ir naujas Lietuvos politinis, ekonominis bei juridinis būvis Rusijos imperijos valdžioje. Bendra autoriaus nuostata paprasta - idealizuojama bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės praeitis ir smerkiama Rusijos valdžios vykdoma politika. Tekstas netolygus, fragmentiškas, pasigendama logiško sukauptos medžiagos dėstymo plano: iš pradžių itin santūrus, objektyvus, "statistinis", taigi pretenduojantis į moksliškumą, ilgainiui, ypač pradedant 3–iuoju skyriumi "Kościół", vis labiau primena publicistinį, labai emocionalų rašinį. Veikale jaučiama politinė įtampa, priešsukiliminės nuotaikos, tad jis gerokai politizuotas.Reikšminiai žodžiai: Akelaitis; Istoriografija; Janulaitis; šaltiniai; Rankraštis; Akelaitis; Akielewicz; Historiography; Janulaitis; Sources; Manuscript; Mikalojus Akelaitis; Laikinoji Vilniaus Archeologijos komisija; Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Mikalojus Akelaitis; Provisional Commitee of Archaeologists of Vilnius; Opisanie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

ENMikalojus Akelaitis is one of the most prominent and contradictory personalities of the 19th century. The contradiction stems from Akelaitis's personal features as well as his way of life, which can be best described in two words: research and politics. [...] One of his large-scale and most outstanding works in history written in 1862 during his first emigration to Paris is Opisanie Wielkiego Ksiestwa Litewskiego (further referred to as OWKL). The genesis and analysis of this particular work kept in the Polish Library in Paris (Biblioteka Polska w Paryžu, also Bibliothèque Polonaise à Paris, further referred to as BPP) has become the key axis of this paper. [...] OWWKL has five sections: 1) "Kraj i Mieszkancy" [the country and its people], 2) "Sprawa wlosciariska na Litwie" [the issue of peasantry in Lithuania], 3) "Košciol" [Church], 4) "Oswiata" [Education], 5) "Sadownictwo i Administracja" [Courts of Justice and Administration]. [...] In section 1 most attention is devoted to the geography of the country, its statistical data and admin istrative division. In section 2 Akelaitis gave an exhaustive description of the law of 1861 abolishing serfdom and characterised the members of its editorial board. In section 3 the author expresses his idealistic attitude towards the time of the Polish-Lithuanian Commonwealth and tolerance of its rulers. Section 4 deals with one of the most important issues of Russian politics in the country. Section 5 is the last and the shortest; it is also incomplete. Differently from the two previous sections, thedevelopment of ideas in the section is similar to the first two sections: in legal and administrative areas he praises the times of the Polish-Lithuanian Commonwealth and resents the laws and the court system imposed by Russia.[...].

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22259
Updated:
2018-12-20 23:21:10
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: