Meditacija, kontempliacija, ekstremalios būklės : Lietuva ir Rytai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meditacija, kontempliacija, ekstremalios būklės: Lietuva ir Rytai
Alternative Title:
Meditation, contemplation, extremely conditions: Lithuania and East
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2005, t. 12, p. 397-416
Keywords:
LT
Baltų kultūra; Komparatyvizmas; Kontempliacija; Lietuviška meditacija; Rytai.
EN
Baltis culture; Comparativism; Contemplatation; Lithuanian meditation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuviškoje bei baltiškoje tradicijose sutinkamos ekstremalios būklės, kurios gali būti prilyginamos rytietiškam susikaupimui bei meditacijai. Šios būklės aptinkamos tradicinėse kaimo šventėse, kontempliacijos poza sustingusiuose Rūpintojėliuose bei dainose, skirtose savotiškam transui sukelti. Atrandamos paralelės tarp senosios indoeuropietiškos, tik Indijoje išlikusios, mokinio/ mokytojo ryšio tradicijos bei piemenų ir skerdžiaus/ kerdžiaus santykių. Pastarasis – be abejo, sakralinis asmuo, kadaise žynys, užsiėmęs aukojimais. Taip pat reikėtų išskirti elgetas, ubagus, kurie nuolatos juda iš vietos į vietą, iš vieno religinio centro į kitą, maitinasi tik iš išmaldos ir stengiasi du syk nenakvoti po vienu stogu; tokie senoliai gyvendavo religinį gyvenimą kaip ir indų asketai. Šaltiniuose minimi asmenys, kurie transo metu palieka savo kūnus, keliauja po geografinę erdvę ir stebi toli vykstančius įvykius, taip pat žmonės, pasiverčiantys vilkais ir bėgantys „iki jūros galo“ kautis su burtininkais, pagrobusiais galvijus, javus ar kitus turtus. Buvo tikima, kad tokios galios yra duodamos žmonėms iš prigimties arba perduodamos vienoje šeimoje iš kartos į kartą. XVII-XVIII a. jie yra gerbiami, tačiau XIX-XX a., augant krikščionybės įtakai, buvo pasmerkti ir susieti su demoniškomis sferomis.Reikšminiai žodžiai: Lietuviška meditacija; Kontempliacija; Rytai; Baltų kultūra; Komparatyvizmas; Lithuanian meditation; Contemplatation; Baltis culture; Comparativism.

ENThis article is analyzing the extremely conditions you can meat in Lithuanian and Baltic traditions, which remind to something, what is expressed in East as meditation and contemplation. These conditions have remained in Lithuanian village festivals, in thoughtful "Rūpintojėliai"(crucifix)-village idols case, who are in the pose of contemplating, and in the songs which in Lithuania had without a doubt "exit" trance function and was suitable for each gender and every sphere of human activity. There are also ancient Indo-European and only in India remaining pupil/tutor relation in the relations of shepherds and their teacher herdsman (skerdžiaus/kerdžiaus - lt.) relation and in the archetypical object of this teaching. There could be special exclusion made for the beggars and tramps (elgetos, ubagai - lt. ) who betake the religious practices in the old age, after growing the family, while traveling from one religious centre to the other, feeding on the charity, and most often trying not to stay under one roof for two nights; this perfectly reminds an Indian ascetic "asketus". There are people who leave their bodies by their own will and in the trance traveling to faraway places and experiencing the things having to do with "far" and people who turn themselves into wolves, travel to the border of the see (už jūrų krašto - lt.) to fight with vicious wizards who steal the fertility and other goods; these people receive their gift form generation to generation and in 17th-18th centuries are still rather honored, but condemned and related with demonic sphere in 19th-20th century with the influence of Christianity. [From the publication]

ISBN:
9986638682
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4252
Updated:
2023-11-03 18:17:23
Metrics:
Views: 49    Downloads: 13
Export: