Kultūrinė įpėdinystė Sigito Gedos poezijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinė įpėdinystė Sigito Gedos poezijoje
Alternative Title:
Cultural inheritance in the poetry of Sigitas Geda
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mitologija / Mythology; Poezija / Poetry; Semiotika / Semiotics; Baltų kalbos / Baltic languages; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama istorinės tematikos Sigito Gedos kūryba, siekiama atskleisti tapatumo konstravimo būdus joje, klausiama: kokiu būdu kuriamas keliaplanis pasaulėvaizdis? kaip gimsta polifoniškumą implikuojančios metaforos ir kokia jų funkcija? kokį vaidmenį aptariamoje poezijoje atlieka intertekstiniai ryšiai? Įvairiomis detalėmis, liudijančiomis sąsajas su vienais ar kitais (inter)tekstais bei jų reprezentuojama tradicija, siekiama ne pademonstruoti Gedai darytas įtakas, bet atskleisti jo kūrybos savitumą, poetinius kultūros (re)konstravimo modelius. Straipsnyje remiamasi Algirdo Juliaus Greimo ir Jurijaus Lotmano semiotikos idėjomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltai; Intertekstas; Istorija; Kodas; Mitologija; Poezija; Semiotika; Simbolis; Tapatumas; Tradicija; Balts; Code; History; Identity; Inter-text; Intertext; Mythology; Poetry; Semiotics; Symbol; Tradition.

ENThe article discuses the works of Sigitas Geda that were written on historical themes and it is aimed at disclosing typical ways of construing identity in the respective works. The major issues under discussion are: What are the ways of creating the multi-layered worldview? How are metaphors of polyphonic implications constructed, and what is the function of those metaphors? What is the role of inter-textual relationships in that kind of poetry? The focus of the study is not on the influences Geda might have undergone but rather on the peculiarities of Geda's creation and on the poetic models of (re)constructing culture, and all that is proven through specific attention to multiple details as evidence of the interactional type of relationship with one or another kind of (inter)texts as well as with the inherent tradition of those texts. The article is based on the ideas of semiotic research done by Julius Greimas and Yuriy Lotman. [From the publication]

Related Publications:
  • Lietuvių mitologija / parengė Norbertas Vėlius ; [redaktorė Rima Mekaitė]. Vilnius : Mintis, 1995-2004. 3 t. (606, 466, LXIV, 605 p.).
  • Lyginamoji mitologija / Jaan Puhvel ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2001]. 303 p.
  • Sakymo instancija / Kęstutis Nastopka. Žmogus ir žodis. 2007, 2, p. 5-11.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24267
Updated:
2013-04-28 20:28:55
Metrics:
Views: 20
Export: