Jūrinis lietuvių mentalitetas: mitologinis kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jūrinis lietuvių mentalitetas: mitologinis kontekstas
Alternative Title:
Lithuanians maritime mentality: mythological context
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 1 (46), p. 93-102
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jūrinis mentalitetas; Lietuviai; Mitologija; Mitologija; Lithuanian mythology; Lithuanians; Maritime mentality; Mythology.
Keywords:
LT
Jūrinis mentalitetas; Lietuviai / Lithuanians; Mitologija / Mythology.
EN
Lithuanians; Maritime mentality.
Summary / Abstract:

LTOrientuojantis į tai, kad Lietuvoje nesusikūrė jūrinė tradicija net ir tada, kai tam buvo palankios sąlygos, straipsnyje keliami filosofinio lygmens probleminiai klausimai: kokia galėtų būti esminė ilgalaikės jūrinės kultūros nesusiformavimo Lietuvoje priežastis etnopsichologiniu lygmeniu ir kas lietuviui yra vandenys archetipiniu mentaliteto formavimosi ikikrikščioniškoje tautinėje aplinkoje požiūriu. Taikant fenomenologinę metodologiją ryškinant archetipinę jūrinės lietuvių mitologijos liniją ir brėžiant ikikrikščioniškojo archė ir moderniosios jūrinės praktikos santykio kontūrus, straipsnyje atskleidžiami mitologiniai lietuvių jūrinio mentaliteto bruožai. [Iš leidinio]

ENThe maritime tradition in Lithuania was not developed. The favorable conditions were not used. The philosophical question of this fact is discussed. Why long-term maritime culture in the ethno-psychological dimension was not developed in Lithuania? How do Lithuanians describe water using archetypical aspect? What evaluating of that could be in the pre-Christian national mentality? The research is grounded by phenomenology. The maritime mythological line of Lithuanians is developed. The relation between pre-Christian arche and modern maritime practice is examined. Mythological features of maritime mentality of Lithuanians are revealed. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20726
Updated:
2019-11-09 19:01:17
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: