Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной культуре)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной культуре)
Alternative Title:
Origin of snow in traditional culture
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Etiologija; Tradicinė pasaulėžiūra; Sniegas; Etiology; Traditional world-view; Snow.
Keywords:
LT
Etiologija; Sniegas; Tautosaka / Folklore; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
EN
Etiology; Snow; Traditional world-view.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos sniego metaforos lietuvių kalboje, ypatingą dėmesį skiriant metaforiniams posakiams su tam tikru „etiologiniu“ atspalviu, aiškinantiems sniego atsiradimą. Autorių manymu, jie yra glaudžiai susiję su tradicine valstietiška pasaulėžiūra. Įvairiose lietuvių šnektose bei folkloriniuose tekstuose buvo užfiksuoti 46 tokio „etiologinio“ pobūdžio pavyzdžiai. Iš jų sprendžiant, sniego atsiradimą geli lemti: 1) paukščiai ir įvairūs jų veiksmai; 2) mitologinės būtybės; 3) mitologinių būtybių kūno dalys; 4) personifikuoti gamtos reiškiniai; 5) neįvardijamas, bet lengvai atpažįstamas veiksmo subjektas. Straipsnyje kiekvienas iš šių atvejų nagrinėjamas atskirai, o lietuvių frazeologijos faktai ir įvairaus pobūdžio paremijos (mįslės, patarlės, priežodžiai) siejami su platesniu etnologiniu kontekstu, ypač su tradicinės slavų kultūros medžiaga. Išanalizavus straipsnyje pateikiamus duomenis, autorės daro išvadą, jog tiek lietuvių, tiek slavų tradicinėse kultūrose sniegas nebuvo laikomas savarankišku gamtos reiškiniu. Jis buvo siejamas arba su savitai interpretuojamais gamtos objektais (paukščiais, žiema, rudeniu, vėju ir t.t.), arba su antgamtinių būtybių (Dievo, šventųjų, kitų mitologinių personažų) veikla. [Iš leidinio]

ENThe article analyses metaphors of snow in Lithuanian language by focusing a particular attention towards metaphoric expressions having appropriate “etiological” nuance and explaining snowing. Authors think that they are closely related with traditional world-view of peasants. 46 examples of such “etiological” type have been recorded in various Lithuanian dialects and folklore texts. Following this information snowing may be determined by: 1) birds and by various their actions; 2) by mythological creatures; 3) by body parts of mythological creatures; 4) by personified phenomena of nature; 5) by unnameable, but easily recognizable subject of action. Each of such cases is analysed differentially and facts of Lithuanian phraseology and various minor genres (riddles, proverbs, and sayings) are associated with the broader ethnological context, especially with traditional Slavic culture. Having analysed data provided by the article, the author states that snow in Lithuanian and Slavic traditional cultures have not been considered as independent phenomena of nature. It used to be associated either with individually interpreted natural objects (birds, winter autumn, wind etc) or with activity of paranormal creatures (God, saints, other mythological creatures).

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4330
Updated:
2013-04-28 16:03:41
Metrics:
Views: 18
Export: