Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index
Alternative Title:
Lietuvos regionų įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 1 (61), p. 45-57
Keywords:
LT
Alytus; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Marijampolė; Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Tauragė; Telšiai; Utena; Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTŪkio konkurencingumas tampa esmine priežastimi, lemiančia regiono ekonominio-socialinio plėtojimosi tempus ir rezultatus. Formuojant konkuravimo strategiją, pirmiausia reikėtų įvertinti esamą regiono konkurencingumą ir išskirti veiksnius, sukuriančius konkurencinį regiono pranašumą. Pasaulyje sukurti ir plačiai taikomi konkurencingumo indeksai skirti šalių, bet ne regionų konkurencingumui vertinti. Darbo tikslas - išanalizuoti šalies regionų konkurencingumo vertinimo regionų konkurencingumo indeksu (RKI) pranašumus ir trūkumus. Siekiant nustatyti pagrindinius šalies regionų konkurencingumą lemiančius veiksnius, sudarytas „Regioninio deimanto“ modelis, kuriame veiksniai sujungti į bendrą konkurencingumo sistemą. Tyrimas atliktas vertinant Lietuvos apskričių konkurencingumą ir jo kitimą 2001–2007 metais. Tyrimo duomenimis konkurencingiausios Lietuvos apskritys: Vilniaus (1 vieta), Klaipėdos ir Kauno (2 ir 3 vieta), Telšių ir Šiaulių ( 4 ir 5 vieta), Marijampolės, Alytaus, Panevėžio, Utenos (6–9 vieta), Tauragės (10 vieta). Atliktas tyrimas leido nustatyti, kad didžiausią įtaką Lietuvos apskričių konkurencingumo vertinimo RKI rezultatams daro regiono gyventojų amžiaus struktūra, kvalifikacija, studijų ir mokslo infrastruktūra, ITT infrastruktūra, vietinės rinkos vartotojų smalsumas, eksporto rinkų dydis ir regiono žinomumas tarptautinėse rinkose. Konkurencingumo įvertinimas patvirtino RKI kaip tinkamą ekonominės-socialinės analizės, strateginio planavimo, informavimo ir regiono reklamavimo priemonę.Reikšminiai žodžiai: šalies regionų konkurencingumo vertinimas; Regionų; Konkurencingumo indeksas; Measurement of regional competitiveness; Regional competitiveness index.

ENThe theoretical and practical aspects of the measurement of regional competitiveness by a composite index are analyzed in this article. While the concept of regional competitiveness is not formed yet at the academic level and the method of competitiveness measurement, which is grounded methodologically and accepted generally, is still missing, the competitiveness of a region can be measured in different ways: analyzing one or several factors of competitiveness, using theoretical models of competitiveness, creating composite indices, etc. Every method has its advantages and disadvantages. Each of them can be useful in the measurement of regional competitiveness, because they emphasize different aspects of the concept of competitiveness. The justification of identification of the factors of competitiveness and the test of results for robustness and sensitivity are requested for the transparency of each method. The summarized scheme of the measurement of regional competitiveness by regional competitiveness index (RCI) is presented in the article. The measurement of regional competitiveness is based on the factors of competitiveness. To identify the factors of competitiveness, the following traditional models of competitiveness can be used as methodological foundations: the "National Diamond" model, "Double Diamond" model, "Nine factors" model, "Regional competitiveness hat" model, "Pyramid model of Regional Competitiveness", "Regional competitiveness tree" model. Every model distinguishes in different techniques of the selection and grouping the factors of competitiveness into a general system. It is important to find out the factors, which create the complex competitive advantage of the region, but not only positive presuppositions for its achievement. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22538
Updated:
2018-12-17 12:32:13
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: