Assessment of the level of globalization in the Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the level of globalization in the Baltic States
Alternative Title:
Baltijos šalių globalizacijos lygio vertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (1), p. 58-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominė globalizacija; Globalizacija; Globalizacija; Politinė globalizacija; Socialinė-kultūrinė globalizacija; Šalie globalizacijos lygis; Šalies globalizacijos lygis; Economic globalization; Globalization; Globalization indeces; Globalization level of the state; Globlization; Indeces; Level of the; Political globalization; Sociocultural; Sociocultural globlization; State.
Keywords:
LT
Ekonomika; Globalizacija / Globalization; Politinė globalizacija; Socialinė-kultūrinė globalizacija; Šalie globalizacijos lygis; Šalies globalizacijos lygis.
EN
Economic globalization; Indeces; Level of the; Political globalization; Sociocultural globlization; Sociocultural.
Summary / Abstract:

LTBaltijos šalyse globalizacijos procesai vyksta intensyviai, tačiau nežinoma, kokia šio proceso apimtis ir tendencijos, kokia globalizacijos įtaka šalių ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam plėtojimuisi, kokius globalizacijos kiekybinio vertinimo metodus būtų galima taikyti globalizacijos lygiui matuoti. Straipsnio tikslas – taikant KOF globalizacijos indekso metodiką, įvertinti Baltijos šalių globalizacijos lygį ir nustatyti jo kitimo tendencijas. Remiantis KOF indekso duomenimis, galima teigti, kad Baltijos šalių globalizacijos lygis yra gana aukštas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos globalizacijos rodikliai patvirtina indekso sudarytojų išvadą, kad mažos šalys yra labiau globalizuotos. Aukštą Baltijos šalių globalizacijos lygį lemia ekonominės ir socialinės globalizacijos rodikliai. Po nepriklausomybės atkūrimo Baltijos šalys tapo atviresnės, suintensyvėjo turizmas, asmeniniai ryšiai su užsieniu, sparčiai plito naujos informacinės technologijos. Visa tai darė įtaką socialinės globalizacijos proceso augimui. Politinės globalizacijos srityje globalizacijos indeksų pokyčiai buvo didžiausi visose Baltijos šalyse. Globalizacijos procesai Baltijos šalyse stipriai koreliuoja su ūkio plėtojimosi ir atskirų socialinio gyvenimo sričių pokyčiais, tačiau skirtingose šalyse ryšių pobūdis ir stiprumas skiriasi. Apibendrinant galima teigti, kad 1991–2007 m. laikotarpiu Baltijos šalių globalizacijos lygis didėjo. Tačiau dėl pasaulio finansinės krizės sukelto šalių ekonomikų nuosmukio Lietuvoje ir Latvijoje globalizacijos lygis labai mažės, o Estijoje ─ nedaug.

ENIn the Baltic countries, the globalization processes are intense, but their volume and tendencies, the influence of globalization on the economic, social and cultural development of the countries, and which quantitative assessment methods can be applied to measure the level of globalization are not known. The aim of the article is to assess the level of globalization and the tendencies of its changes in the Baltic States using the methodology of the KOF Index of Globalization. KOF index data confirms that the level of globalization in the Baltic countries is quite high. Lithuania, Latvia and Estonia’s globalization indicators confirm what the compilers of the index have already concluded - that small countries are more globalized. The high level of globalization in the Baltic countries is determined by social globalization indicators. After regaining their independence, the Baltic countries became more open, tourism and personal relations with foreign countries intensified, and new information technologies spread rapidly. All of this has influenced the growth of the process of social globalization. In the area of political globalization, the changes in globalization indices were the highest in all of the Baltic countries. The processes of globalization in the Baltic countries correlate strongly with economic development and changes in different dimensions of social life, although the nature and strength differ in the different countries. In summary it can be said that the level of globalization in the Baltic States increased during the 1991-2007 period. However, due to the economic recession in the countries caused by the global financial crisis, the level of globalization will decline significantly in Latvia and Lithuania, and only slightly in Estonia.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28647
Updated:
2018-12-17 12:57:42
Metrics:
Views: 11
Export: