An Investigation into relative competitiveness of international trade : the case of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An Investigation into relative competitiveness of international trade: the case of Lithuania
Keywords:
LT
Konkurencingumo teorija; Tarptautinės prekybos konkurencingumas.
EN
Competitiveness theory; International trade competitiveness.
Summary / Abstract:

LTKodėl kai kurie sektoriai ar šalys dažnai klesti, o kiti atsilieka? Tokie klausimai suteikia pagrindą susimąstyti dėl šalių konkurencingumo. Pasaulyje vis dar ginčijamasi dėl konkurencingumo termino reikšmės. Konkurencingumas apima ne tik augimą ar ekonominę veiklą, bet taip pat kalbant apie jį reikėtų atsižvelgti į esminius veiksnius, kurie padidina gebėjimą konkuruoti. Straipsnyje siekiama paaiškinti konkurencingumo matavimo teorinius aspektus. Atlikta išsami literatūros, nagrinėjančios konkurencingumą, apžvalga. Pateiktas specialus konkurencingumo sąvokos apibrėžimas ir paaiškinimas. Apibendrinta teorinė literatūra siekiant charakterizuoti pagrindinius veikiančius faktorius, siūlomas paaiškinimas, kaip jie siejasi su santykinio konkurencingumo tarptautinėje prekyboje suvokimu. Remiantis konkurencingumo matavimo teoriniais aspektais, aptariami du skirtingi požiūriai. Vienu atveju literatūroje tarptautinės prekybos konkurencingumas analizuojamas kaip būtinai dinaminė ir evoliucinė koncepcija. Kitu atveju koncentruojamasi į šalies konkurencingumą skatinančias ypatingas varomąsias jėgas. Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos tarptautinės prekybos konkurencingumas buvo matuojamas taikant klasikinę ir neo-klasikinę teorijas. Atsižvelgiant į pateikiamus teorinius rezultatus, autoriai Lietuvos tarptautinės prekybos konkurencingumui matuoti siūlo taikyti neoklasikinę augimo teoriją, kuri pateikia modernios produktyvumo augimo, kartu su Solow'o augimo modeliu, analizės teorinį pagrindą.

ENIn the presented paper it is aimed to explain the theoretical aspects of the competitiveness measurement. International trade theories, embracing the earliest, such as mercantilism, and the most resent, such as systemic models of national competitiveness, are being critically analyzed. Authors’ overview of the evolution of the competitiveness measurement is being performed. The following approach is being adopted: authors attribute theoretical theories to three groups, and elaborate sets of factors determining the competitiveness at each distinguished stage. Theoretical framework for the measurement of Lithuanian international trade competitiveness by using suggested indicators is being discussed. As a result, some policy implications of analyzed factors’ systems application in Lithuanian have been elaborated. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25243
Updated:
2018-06-21 16:47:42
Metrics:
Views: 12
Export: