Lietuvos regionų ekonominio dinamiškumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų ekonominio dinamiškumo vertinimas
Alternative Title:
Assessment of economic dynamism in the regions of Lithuania
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2011, t. 3, Nr. 4, p. 76-81
Keywords:
LT
Ekonominis dinamiškumas; Kaimo politika; Regioninė politika; Tipologijos.
EN
Economic dynamism; Regional policy; Rural policy; Typologies.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu regioninėje politikoje ypač daug dėmesio skiriama regionų konkurencingumui. Priimant Lietuvos kaimo politikos sprendimus, regionų grupavimas pagal ekonominio konkurencingumo rodiklius taip pat labai aktualus. Kuriant regionų tipologijas, valdymo tikslams ieškoma naujų kriterijų ir rodiklių, padedančių atskleisti regionų ekonominio potencialo skirtumus. Straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto įvertinti Lietuvos kaimiškųjų regionų tipologijų (pagal ekonominį dinamišku¬mą) atitiktį kaimo politikos tikslams, rezultatai. Tyrimas parodė, kad EBPO propaguojamas regionų ekonominio dinamiškumo kriterijus, matuojamas užimtųjų dalies (15–64 m. amžiaus gyventojų skaičiaus) augimu regione, dabartiniame Lietuvos kaimo raidos etape neatspindi realių kaimiškųjų regionų ekonominių problemų. Priimant su Lietuvos regionų ekonomikos aktyvinimu susijusius kaimo politikos sprendimus, turėtų būti atliekami išsamesni tyrimai, padedantys atskleisti priežastis, formuojančias ekonominio konkurencingumo skirtumus regionuose. [Iš leidinio]

ENCompetiveness of regions is one of the most important policies formulating regional policy. The new focus on the specific features of the region and its competiveness encourages using the regional policy measures reflective of broader conception of the rural countryside. The new rural policy targeting and monitoring needs for typologies taking into account the diversity of rural regions. While creating region typologies for policy goals, it was essential to find new criteria and indicators for the measurement of the rural region’s economic potential. The economic dynamism becomes an important indicator of the region’s economic potential proposed by OECD organisation. This paper examines methodology to build a typology of economic dynamism for rural regions of Lithuania relevant for rural policy purposes. The research results shows that suggested typology based on economic dynamism, which is measured by the number of employed in all population aged 15–64, at this period is not suitable methodological tool for classification of rural regions in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29942
Updated:
2018-12-17 13:00:35
Metrics:
Views: 11    Downloads: 7
Export: