The Situation of learning and prospects for improvement in a tourism organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Situation of learning and prospects for improvement in a tourism organization
Alternative Title:
Mokymosi situacija ir tobulinimo perspektyvos turistinėje organizacijoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2013, 24 (2), p. 126-134
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama mokslinė problema - kaip įvertinti mokymosi situaciją ir tobulinimo perspektyvas turistinėje organizacijoje. Aptartuose mokslininkų darbuose daugiau buvo tirtos IT įmonės, tačiau organizacijos mokymasis tai pat labai svarbus ir turistinėje organizacijoje. Atkreiptinas dėmesys, kad mokymosi proceso specifika paslaugų ir pramonės įmonėse labai skiriasi, todėl šio straipsnio mokslinis naujumas - mokymosi situacijos nustatymas turistinėje organizacijoje, bei mokymosi tobulinimo perspektyvos turistinėje organizacijoje modelio sudarymas. Straipsnio tikslas – įvertinti mokymosi situaciją ir tobulinimo perspektyvas turizmo organizacijoje. Straipsnio objektas – mokymasis turistinėje organizacijoje. Tikslui pasiekti suformuluoti uždaviniai: išskirti mokymosi būdus besimokančioje organizacijoje; įvertinti mokymosi situaciją turistinėje organizacijoje; atskleisti mokymosi tobulinimo perspektyvas turistinėje organizacijoje. Naudoti metodai. Mokslinės literatūros analizė (siekiant išskirti mokymosi būdus besimokančioje organizacijoje), anketinė apklausa (apklausiant turistinės organizacijos darbuotojus), aprašomosios statistikos analizė (siekiant įvertinti mokymosi situaciją ir tobulinimo galimybes turistinėje organizacijoje). 2009 m. Valstybinis turizmo departamentas buvo išdavęs 140 kelionių organizavimui skirtų veiklos pažymėjimų. Siekiant tyrimo validumo, objektyvumo ir reprezentatyvumo, anketos buvo pateiktos visiems – 140 Lietuvoje kelionių organizavimo paslaugas teikiančių organizacijų vadovams. Dalis respondentų atsisakė dalyvauti tyrime. Naudojantis Paniotto formule, nustatytos imties dydis rodo, kad apklausus 104 respondentus, bus galima daryti išvadas esant 5 proc. paklaidai su 0,954 tikimybe.Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad žinios, kaip vertybė, organizacijoje reiškiasi, darbuotojai rodo iniciatyvą asmeniškai kaupti žinias ir tobulėti, ypač išryškėjo darbuotojų praktinės kompetencijos ir jų svarba organizacijoje. Organizacija išlaiko ir brandina savo vartotoją, siūlydama naujų maršrutų, atnaujindama turimus. Apibendrinant galima teigti, kad organizacijoje žinios yra svarbi vertybė. Veiklos procesui reikalingų žinių teorija ir praktika yra įnašas naujam ir pakitusiam besimokančios organizacijos formavimo profiliui, kai derinamos organizacijos vertybės, darbo proceso ir organizavimo, veiklos kompetencijos. Kyla suderinamumo su naujais edukaciniais aspektais poreikis, pereinant nuo tradicinio mokymo į naują mokymo kokybę, taip pat akcentuojant patirtį, paremtą mokymusi, kartu įtraukiant darbo vietos bei laisvalaikio ir poilsio organizavimo panaudojimą, kaip mokymosi aplinką. Ugdymo procesas apima teorinį mokymą ir gavimą praktinių įgūdžių. Galima daryti prielaidą, kad organizacijos mokymasis yra labai svarbus turistinėje organizacijoje. Pirma: šiame sektoriuje veikiančių organizacijų aplinka nuolat kinta, o jis pats greitai plečiasi ir rinkai pateikia naujų paslaugų. Antra: turistinėje organizacijoje darbuotojai nuolat bendrauja su vartotojais. Tai leidžia daugeliui turistinės organizacijos darbuotojų naudotis išoriniais mokymosi šaltiniais. Tyrimo metu nustatyta, kad turizmo organizacijose žinios laikomos vertybe, darbuotojai rodo iniciatyvą asmeniškai kaupti žinias ir tobulėti. Ypač išryškėjo darbuotojų praktinės kompetencijos ir jų svarba besimokančioje turizmo organizacijoje. Organizacija išlaiko ir brandina savo vartotoją, siūlydama naujų maršrutų, atnaujindama turimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Žinių valdymas; Turistinė organizacija; Learning organization; Knowledge management; Tourism organization.

ENA learning organization is an organization that attends to the ability of individuals to participate in a continuous learning process and ensure flexible and effective adaptation to changes. Positive response to changes is one of the ways to ensure successful operation and therefore learning organizations become the leading companies. They experiment more and encourage their members to be innovative. So, the modern society and modern organizations are focused on an ongoing change. The change in needs and wishes is especially felt by service companies because the quality of services is perceived individually and is subject to personal needs and wishes of each customer. The success of companies providing other than essential services, such as a tourism organization, depends on the ability to adapt and learn. Recently great attention has been paid to the improvement of organizational performance and the transformation of a traditional organization into a learning organization is seen as one of the possibilities for better performance. It has been generally accepted that correct learning of the organization is a key factor that ensures a rapid improvement of the organization and a quick response to the changing environment. Presumably, organizational learning is very important for a tourism company. Firstly, the environment in this sector undergoes constant changes; the sector develops rapidly and offers new products to the market. Secondly, the employees of a tourism company maintain regular relations with the end-users of the services and therefore a big number of tourism company’s employees have access to external sources of learning. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47793
Updated:
2020-12-27 21:00:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: