Relation of infrastructure natural monopolies and national competitiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relation of infrastructure natural monopolies and national competitiveness
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 62-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Infrastruktūra; Natūrali monopolija; Konkurencingumas; Infrastructure; Natural monopoly; Competitiveness.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Konkurencija / Competition; Natūrali monopolija.
EN
Competitiveness; Infrastructure; Natural monopoly.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesas panaikino prekybos barjerus ir apjungė atskirų šalių ekonomikas į bendrą laisvą rinką. Tai reiškia, kad aukštas šalies konkurencingumas ir tvarumas tampa vis labiau svarbus atskiroms šalims. Infrastruktūra apsprendžia šalies ekonomikos aktyvumą. Straipsnyje nagrinėjamas natūralių infrastruktūros monopolijų ir šalies konkurencingumo ryšys. Siekiant įvertinti ryšį tarp infrastruktūros natūralių monopolijų ir šalies konkurencingumo, svarbu aptarti konkurencingumo sąvoką, tipus ir nustatyti, kokiame lygyje šis ryšys gali būti nagrinėjamas. Apibrėžtas tyrimo tikslas – išnagrinėti ryšį tarp infrastruktūros natūralių monopolijų ir šalies konkurencingumo. Darant prielaidą, kad šalies konkurencingumas yra apspręstas šalies įmonių ir pramonės konkurencingumo, svarbu išskirti, kokius nutarimus įmonės ir pramonės šakos gali priimti pasikeitus infrastruktūros natūralių monopolijų siūlomų produktų ir paslaugų kainoms. Kainų pokyčiai gali sąlygoti įvairius įmonių ir pramonės šakų sprendimus, kurie šalies konkurencingumą gali įtakoti teigiamai arba neigiamai. Infrastruktūros natūralių monopolijų teikiamų produktų ir paslaugų kainos yra laikomos išoriniu veiksniu, darančiu įtaką šalies konkurencingumo veiksnių grupėms, turinčiu įtakos visos šalies konkurencingumui per priimtus gamybos pramonės sprendimus. Atliekant tyrimą taikyti mokslinės ekonominės literatūros sisteminės lyginamosios, struktūrinės ir loginės analizės tyrimo metodai.

ENSeeking to define the interaction between infrastructure natural monopolies (INM) and national competitiveness, it is important to study the notion of competitiveness, it's types and to identify, in which level this interaction can be analyzed. The aim of the paper is to analyze the relation between infrastructure natural monopolies and national competitiveness. Under the assumption, that national competitiveness is formed by the competitiveness of countries enterprises and industries competitiveness, it is important to distinguish, what decisions enterprises and industries can take, facing the change of the prices for INM products and services. By changes of the prices of INM products and services caused different decisions of the enterprises and industries can influence countries competitiveness positive or negative. It was determined that it is appropriate to distinguish INM prices impact to country's competitiveness through the enterprises (industries) operating decisions on the price changes of the production factors. The INM price of products and services is treated as an external factor, affecting country's competitiveness groups of factors and affecting the whole country's competitiveness through taken decisions of the manufacturing industries. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26937
Updated:
2018-12-17 12:45:04
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: