The Changes of Lithuanian export competitiveness in the context of economic crisis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Changes of Lithuanian export competitiveness in the context of economic crisis
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 302-308
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos eksporto konkurencingumo kaita ekonominės krizės kontekste. Ekonominė krizė plačiai paveikia visas ekonomikos sritis, tad atlikus poveikio analizę galima įvertinti struktūrinius pokyčius ekonomikoje. Pastebima, kad eksporto konkurencingumo kaitos analizė ekonominės krizės kontekste yra svarbi mokslinė problema. Eksportas yra pagrindinis smulkių ir pažeidžiamų ekonomikų užsienio valiutos šaltinis, taip pat jis yra svarbus ekonomikos vystymuisi ir gyvybingumui palaikyti, tad didelis dėmesys yra skiriamas eksporto rezultatams, eksporto modeliams ir konkurencingumui įvertinti. Taip pat išskiriama, kad užsienio prekybos rezultatai, jų pokyčiai ir dinamika yra geriausi rodikliai leidžiantys įvertinanti nacionalinių bendrovių galimybes konkuruoti atviroje pasaulio ekonomikoje. Pramonės įmonių ar sektorių pasiektą konkurencingumą tarptautinėse rinkose atspindi užsienio prekybos rezultatai. Apibrėžtas straipsnio tyrimo objektas – eksporto konkurencingumas ir specializacija. Tyrimo tikslas – atskleisti Lietuvos apdirbamosios pramonės prekių grupių eksporto konkurencingumo pokyčius ekonominės krizės kontekste. Įgyvendinant tyrimo tikslą numatyta išanalizuoti esmines koncepcijas ir eksporto konkurencingumo vertinimo problemas šiuolaikinėse teorijose. Taip pat atlikti analizę įvertinant Lietuvos pramonės prekybos santykinį pranašumą 2004-2010 m., remiantis RCA indeksu. Tyrimo metu taikyta mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, matematiniai skaičiavimai, statistinių rodiklių lyginamoji analizė.Reikšminiai žodžiai: Eksporto konkurencingumas; Ekonominė krizė; RCA indeksas; Export competitiveness; Economic crisis; RCA index.

ENThe economic crisis brings wide implications to all areas of economic so the analysis of impacts may provide insights on the underlying structural changes in the economy. The analysis of changes of export competitiveness in the context of economic crisis is a significant scientific problem. The results, changes and dynamics of foreign trade are best indices to evaluate capabilities of national companies to compete in open global economy. The competitiveness achieved by industrial companies or sectors in international markets is reflected by the results of foreign trade, while evaluating the indexes of export and import of groups of commodities. The most widely used indicator to measure the export competitiveness of industry is index of revealed comparative advantage (RCA). This paper analyses the changes in the pattern of Lithuanian export specialization during 2004 – 2010 and using RCA indexes provides an analysis of the shifting export competitiveness at product category level. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31294
Updated:
2018-12-17 13:02:37
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: