The Evaluation of the national competitiveness : analysis of existing means

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evaluation of the national competitiveness: analysis of existing means
Keywords:
LT
Konkurencingumo teorinis modelis; Konkurencingumo vertinimas; Konkurencingumo įvertinimas; Nacionalinis konkurencingumas; Sudėtiniai indeksai; Teorinis Konkurencingumo; Šalies konkurencingumas.
EN
Competitiveness of a country; Composite indices; Evaluation of competitiveness; National competitiveness; Theoretical model of competitiveness.
Summary / Abstract:

LTŠiandien, esant ekonominės integracijos ir globalizacijos sąlygoms, nacionalinio konkurencingumo svarba greitai auga. Šalies politikos formuotojai daug dėmesio skiria konkurencingumo įgavimui ir jo palaikymui. Nacionalinis konkurencingumas užima svarbią vietą vystymosi strategijose. Straipsnio tikslas yra apžvelgti nacionalinio konkurencingumo apskaičiavimo priemonių potencialą, išskirti metodinius principus ir nustatyti pagrindinius trūkumus. Kol kas nėra bendrai priimtos nacionalinio konkurencingumo įvertinimo priemonių klasifikacijos. Nacionalinio konkurencingumo įvertinimo priemonės gali būti grupuojamos į „identifikavimo metodus“, apimančius specialius ir kitus teorinius modelius ir „reitingavimo metodus“, apimančius sudėtinius indeksus, vienetinius rodiklius ir rodiklių rinkinius. Į analizę nebuvo įtrauktas M.Porterio pasiūlytas „Deimanto“ modelis, kurį kritikuoja kiti mokslininkai ir kuris netinkamas mažoms šalims. Siekiant pašalinti ribotumus, buvo pasiūlytas „Dvigubo deimanto“ modelis, kuriame formaliai įtraukta daugianacionalinė veikla. Pasiūlytas „Devynių veiksnių“ modelis, kuris išsamiau paaiškina skirtingus tautų tipus ir yra labiau dinamiškas. Dažniausiai naudojamas nacionalinio konkurencingumo įvertinimo įrankis yra sudėtinis indeksas. Būtent juos naudoja tarptautinės organizacijos suteikdamos šalims reitingus. Sudėtiniai indeksai, nepaisant jų trūkumų, vertinami dėl to, kad leidžia integruoti didelius informacijos kiekius į gerai interpretuojamą formą.

ENThe interests why some countries are richer than others and, therefore, more competitive arose already in XVI century, when mercantilists' ideas were popular. Today, under conditions of economic integration and globalization importance of national competitiveness rapidly increasing. Countries' policy makers pay attention to competitiveness gaining and its maintenance. Thus, national competitiveness takes important place in development strategies. But before forming national development strategy the current competitiveness conditions should be estimated. According to fact, that till today there is no generally accepted national competitiveness evaluation method, many different means are used. This article reviews and systematizes these means, analyzes the advantages and disadvantages of them. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25242
Updated:
2016-06-28 17:34:10
Metrics:
Views: 9
Export: