The Transformation of Lithuanian economy : dimension of manufacturing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Transformation of Lithuanian economy: dimension of manufacturing
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 295-301
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apdirbamoji pramonė; Eksporto konkurencingumas; Manufacturing industry; Export competitiveness.
Keywords:
LT
Apdirbamoji pramonė; Eksportas. Importas / Export. Import; Tarptautinė prekyba / International trade.
EN
Export competitiveness; Manufacturing industry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos ekonomikos transformacija gamybos aspektu. Pastebima, kad Lietuvos ekonomika per du dešimtmečius patyrė transformaciją ir jos rezultatai itin akivaizdūs. Lietuvos ekonomikos modelio transformacija atskleista išnagrinėjus pokyčius gamybos pramonėje, informacinių technologijų našumą ir tarptautinės prekybos rezultatus. Nustatyta, kad Lietuvos ekonominiam vystymuisi, gamybos apimtims, užimtumui ir eksportui didelę įtaką daro gamybos sektorius. Išskirta, kad šalis labai priklausoma nuo tarptautinės paklausos. Vis labiau didėjantis prekybos liberalizavimas, augantis konkurencinis spaudimas ir besikeičianti pasaulinė paklausos struktūra apsprendžia poreikį iš naujo įvertinti veiksnius įtakojančius Lietuvos gamybos pramonės vystymąsi. Lietuvos ekonomikos transformacijos gamybos aspektu įvertinimas jau ilgą laiką yra aktuali mokslinė problema, nes mažų ekonomikų pramonės dažnai veikiamos tarptautinės konkurencijos ir yra pažeidžiamos pokyčių vykstančių tarptautinėse rinkose. Straipsnio tyrimo objektas – gamybos pramonė. Tyrimo tikslas – lyginant 1998-2009 m. rodiklius atskleisti Lietuvos ekonomikos transformaciją gamybos pramonės vystymosi ir pokyčių kontekste. Tyrimo metu įvertinami pokyčiai gamybos sektoriuje pasaulio rinkų kontekste. Siekiant atskleisti esminius gamybos struktūros pokyčius ir įvertinti kaip eksportas buvo įtakotas Europos Sąjungos (ES) prekybos liberalizavimo nagrinėjami ir lyginami pagrindiniai gamybos pramonės rodikliai. Taikyta mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, matematiniai skaičiavimai, statistinių rodiklių lyginamoji analizė.

ENThis paper analyses the transformation in the pattern of Lithuanian economy by estimating changes in manufacturing industry, it performance and results of international trade. The study provides an in-depth analysis of the shifting manufacturing and export specialization, the study uses the revealed comparative advantage indexes to analyze the extent of export competitiveness. It argues that the degree of competition among EU countries is intensifying so the paper aims to explore how the economic integration influenced Lithuanian manufacturing and results of international trade of particular branches of industry. In the presence of growing trade liberalisation, competitive pressures, and the changing structure of world demand, this study calls for a reassessment of the factors that influence Lithuanian manufacturing industry development. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31293
Updated:
2018-12-17 13:02:37
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: