Evaluation of competitiveness of Lithuanian economic sectors using competitiveness indices: impact of European Union funding

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of competitiveness of Lithuanian economic sectors using competitiveness indices: impact of European Union funding
Alternative Title:
Lietuvos ekonomikos sektorių konkurencingumo vertinimas naudojant konkurencingumo indeksus: Europos Sąjungos fondų poveikis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 2 (26), p. 98-116
Keywords:
LT
ES struktūrinė parama; Grangerio; Grangerio priežastingumas; Konkurencingumas; Konkurencingumo indeksas; Priežastingumas.
EN
Competitiveness; Competitiveness index; EU structural funds; Granger causality.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra įvertinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaką Lietuvos turizmo, informacinių technologijų ir žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių konkurencingumui. Empirinis tyrimas susideda iš dviejų dalių: (i) kiekvienam iš trijų pasirinktų Lietuvos ekonomikos sektorių sukuriamas konkurencingumo indeksas ir (ii) tiriama, ar ES paramos kitimas paaiškina konkurencingumo lygio kitimą. Konkurencingumo indekso kūrimui reikalingi kiekybiniai duomenys surenkami apklausos metu, apklausiant sektoriuose dirbančius ar kitaip su jų veikla susijusius respondentus, o kiekybiniai duomenys surenkami iš oficialių statistikos šaltinių. Remiantis apklausos rezultatais suformuojamas baigtinis ekonominių rodiklių įtraukiamų kaip indekso dedamosios, sąrašas bei nustatyti kiekvieno iš šių rodiklio svoriai. Antrojoje empirinio tyrimo dalyje atliekamas Grangerio priežastingumo tikrinimas siekiant ištirti, ar ES parama gali paaiškinti konkurencingumo indekso dinamiką. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina ES finansavimo politikos konkurencingumo didinimo tikslą. Nustatyta, kad ES paramos pokytis turi statistiškai reikšmingą priežastingumo ryšį su turizmo bei žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių konkurencingumo lygio pokyčiu. Tyrimas naudingas konkurencingumo tyrimų srityje pasiūlant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo indekso struktūrą, kuri, kaip atspirties taškas, gali būti panaudota tolesniuose tyrimuose. Sukurta originali tyrimo metodologija gali būti pritaikoma kituose tyrimuose, kuriais siekiama įvertinti vieno ar kelių ekonominių rodiklių (ar politikos priemonių) įtaką ekonomikos sektorių konkurencingumui. [Iš leidinio]

ENThe article aims at proving or disproving the hypothesis whether EU structural funding policy is actually having an effect and is contributing to one of its objectives - raising competitiveness of the funded sectors. As a result, this research provides three competitiveness indices and discusses on how the competitiveness of three Lithuanian sectors is or is not affected by a purposive EU funding for each sector. The empirical research is constructed in two steps: (i) creating a composite index of each of thtree economic sectors and (ii) testing the causality between EU funding and sector’s competitiveness index. Findings of empirical research support the EU funding policy objective oriented towards raising competitiveness. The change in EU funding was found to have statistically significant explanatory power over change of competitiveness level of tourism and agriculture, forestry & fisheries sectors. The article contributes to the research field by providing competitiveness index structure for agriculture, forestry & fisheries sector which might suggest ideas or contribute as a starting point for further professional empirical studies. It also contributes to the field by applying methodology of building competitiveness index for primary, tertiary and quaternary sectors of economy. General methodological approach used in this article could be also applied in other studies that evaluate an impact of one or few economic variables (or policy measures) on the competitiveness o f economic sector. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83755
Updated:
2020-07-28 20:31:11
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: