Impact of products and services prices of infrastructural natural monopolies on the factors of national competitiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of products and services prices of infrastructural natural monopolies on the factors of national competitiveness
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 144-151
Keywords:
LT
infrastruktūra; natūrali monopolija; konkurencingumas.
EN
infrastructure; natural monopoly; competitiveness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama infrastruktūros natūralių monopolijų nustatomų kainų produktams ir paslaugoms įtaka šalies konkurencingumo veiksniams. Infrastruktūros ištekliai šalies ekonomikai yra svarbūs dėl dviejų svarių priežasčių: kaip konkurencingumo veiksnys ir kaip visuomenės socialinių poreikių tenkinimo įrankis. Ekonomikos teorija ir tarptautinė praktika rodo, kad infrastruktūros pramonės veikla yra svarbi ekonomikos vystymuisi, konkurencingumui, o taip pat yra šalies ūkio subjektų išlikimo ir vystymosi pagrindas. Infrastruktūros natūralių monopolijų teikiamų produktų ir paslaugų svarba grindžiama tuom, kad pastarieji neturi artimų pakaitalų. Būtent sektoriuose, teikiančiuose viešuosius produktus ir paslaugas, dažniausiai susidaro natūralios monopolijos, tad jų veiklos reguliavimas dėl teikiamų produktų ir paslaugų kainų ypač svarbus. Kadangi pastarosios kainos įtakoja šalies konkurencingumą, tai apsprendžia tyrimo aktualumą. Straipsnyje apibrėžtas tyrimo objektas – infrastruktūros natūralių monopolijų nustatomų kainų prekėms ir paslaugoms įtaka šalies konkurencingumo veiksniams. Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti infrastruktūros natūralių monopolijų nustatomų kainų produktams ir paslaugoms įtaką šalies konkurencingumo veiksniams. Tyrimo metu taikytos mokslinės literatūros sisteminė, struktūrinė, loginė ir lyginamoji analizės. Atlikus tyrimą pastebima, kad infrastruktūros natūralios monopolijos gali būti įvardijamos kaip atskiras šalies konkurencingumo veiksnys.

ENInfrastructure resources in the country‘s economy – is an important factor of competitiveness and the ability of the society to satisfy its economic and social needs. The economic theory and international practice shows that infrastructure industries’ activity plays an important role in economic development, competitiveness, creates a background for the survival and development of the country‘s economic subjects. Assessment of the country's competitiveness in the context of infrastructure natural monopoly (INM), price regulation of the goods or services is gaining even wider sense, since these prices have influence to the competitiveness of the country, so the assessment of this impact is relevant. Research on different approaches of competitiveness forms by various authors is made, creating a background for further research of the relationship between INM and country‘s competitiveness. In this paper the development of the competitiveness concept and different approaches of various authors is analyzed, the impact of INM goods and services prices to the country‘s competitiveness factors is defined. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31129
Updated:
2018-12-17 13:02:08
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: