Regionų plėtros teorijų taikymas : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų plėtros teorijų taikymas: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Adaptation of the regional development theories: the case of Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 93-99
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos svarbiausios regionų plėtros teorijos. Didesnis dėmesys skiriamos divergencijos teorijoms, neigiančioms savaiminį regioninių skirtumų mažėjimą veikiant rinkos mechanizmams. Straipsnyje nagrinėjamos regionų plėtros teorijos grupuojamos į ekonomikos konvergencijos, divergencijos bei regionų ekonominio augimo teorijas. Pirmosios dvi regionų plėtros teorijų grupės gali būti apibūdinamos kaip jų tarpregioninės konvergencijos hipotezės pozicijos išreiškimas. Kitos straipsnyje nagrinėjamos teorijos išreiškia alternatyvius teorinius požiūrius į regionų augimo veiksnius ir struktūrinių pokyčių pramonės vystyme ir politinėje–ekonominėje sistemoje nykimą. Lietuvoje regioninė politika formuojama, remiantis regionų divergencijos teorijomis, teigiančiomis, jog rinka nepajėgia tolygiai ir efektyviai paskirstyti gamybos ir žmogiškųjų išteklių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionų plėtra; Konvergencija; Divergencija; Regionų augimo veiksniai; Regional development; Convergence; Divergence; Regional growth factors.

ENThis article focuses at a key regional development theories. Greater emphasis is paid on regional divergence theories, which deny spontaneous decline in regional differences in the operation of market mechanisms. This article deals with three groups of regional development models: the economic theory of convergence, divergence, and regional economic growth theories. The first two groups of theories of regional development can be defined as the expression of the position of inter-regional convergence hypothesis. The other theories express alternative theoretical approaches to regional growth factors and the loss of structural changes in industrial development and political-economic system. In summary, the convergence-divergence debate is not just a topic of academic debate, according to the policy impact of efficiency measures and capital volume. Thus, the development of economic theories analyze the diversity results in the development of the multidimensional process, which leads to changes in social, institutional, political, administrative structures and even human behavior. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26940
Updated:
2020-10-23 20:47:35
Metrics:
Views: 104    Downloads: 42
Export: