Empirical study of infrastructure natural monopolies prices impact to country's competitiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Empirical study of infrastructure natural monopolies prices impact to country's competitiveness
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 55-61
Keywords:
LT
Infrastruktūra; Natūrali monopolija; Konkurencingumas.
EN
Infrastructure; Natural monopoly; Competitiveness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekamas infrastruktūros natūralių monopolijų nustatomų kainų įtakos šalies konkurencingumui įvertinimas. Infrastruktūros ištekliai šalies ekonomikai yra svarbūs dėl dviejų svarių priežasčių: kaip konkurencingumo veiksnys ir kaip visuomenės socialinių poreikių tenkinimo įrankis. Būtent sektoriuose, teikiančiuose viešuosius produktus ir paslaugas, dažniausiai susidaro natūralios monopolijos, tad jų veiklos reguliavimas dėl teikiamų produktų ir paslaugų kainų ypač svarbus. Kadangi pastarosios kainos įtakoja šalies konkurencingumą, tai apsprendžia tyrimo aktualumą. Apibrėžtas tyrimo tikslas – ištirti infrastruktūros natūralių monopolijų teikiamų produktų ir paslaugų reguliuojamų kainų pokyčių įtaką šalies konkurencingumui ir atskleisti galimą pramonės šakų reakciją į minėtuosius pasikeitimus. Tyrimo metu atlikta ekspertų apklausa, kurioje dalyvavo 8 iš chemijos pramonės, 18 – tekstilės ir drabužių gamybos bei 26 – plastikinių gaminių pramonės respondentai. Taip pat taikyti matematiniai statistiniai metodai. Apklausos tyrimai parodė, kad įvairių pramonės šakų sprendimai, dėl reguliuojamų produktų ir paslaugų kainų infrastruktūros natūraliose monopolijose, yra skirtingi, priklausomai nuo to, kokie produktai ir paslaugos yra vartojami. Pastebima, kad vyriausybė reguliuodama infrastruktūros natūralių monopolijų teikiamų produktų ir paslaugų kainas, turėtų atsižvelgti į tai, kad pastarųjų didėjimas neigiamai įtakoja šalies konkurencingumą.

ENInfrastructure resources in the country's economy are an important factor of competitiveness and the ability of the society to fulfill its social needs. As natural monopolies most often form in the sectors, providing public goods and services (infrastructure natural monopoly), regulation of their activities and prices of the products and services they provide, is becoming especially important. Evaluation of the country's competitiveness in the context of infrastructure natural monopoly (INM) the price regulation of the goods or services is gaining even wider sense, since these prices have influence to the competitiveness of the country, so the assessment of this impact is relevant. The aim of the empirical study is to investigate the impact of the INM products and services regulated price change to the factor groups of the countries competitiveness and possible industries reactions to these changes. Research of the survey shows, that the differences between the different industries decisions on the INM regulated goods and services prices appear because of different consumption of appropriate INM goods and services. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26936
Updated:
2020-09-24 21:30:09
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: