Fizinės infrastruktūros įtaka regioniniam patrauklumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizinės infrastruktūros įtaka regioniniam patrauklumui
Alternative Title:
Regional attractiveness: does physical infrastructure matter?
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 465-471
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Regioninis patrauklumas; Infrastruktūros plėtra; Regiono fizinės savybės; Patrauklumo veiksniai; Region attractiveness; Infrastructure development; Physical qualities; Attractiveness indicators.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Patrauklumo veiksniai; Regioninis patrauklumas; Regiono fizinės savybės.
EN
Attractiveness indicators; Infrastructure development; Physical qualities; Region attractiveness.
Summary / Abstract:

LTRegioninis patrauklumas šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje nėra taip plačiai analizuojamas kaip regionų konkurencingumas, tačiau konkurencingumo problemą analizuojantys mokslininkai nevengia įvardinti patrauklumo svarbos didinant regionų konkurencingumą. Atlikus mokslinės literatūros analizę, šiame straipsnyje pateikiamas regioninio patrauklumo apibrėžimas ir aiškinama, kuo, autorių nuomone, patrauklumas skiriasi nuo konkurencingumo. Šio straipsnio autoriai teigia, kad regioninis patrauklumas yra būtina sąlyga regiono konkurencingumui užtikrinti. Išanalizavus mokslininkų darbus galima teigti, kad regionų patrauklumą galima vertinti trimis aspektais: regiono patrauklumas gyventi, regiono patrauklumas turistams jį aplankyti ir regiono patrauklumas investituoti. Šiame straipsnyje išanalizuotos mokslinėje literatūroje taikomos regioninio patrauklumo sąvokos, išskirti ekonominiai, politiniai ir socialiniai patrauklumo vertinimo veiksniai bei pasiūlytas regioninio patrauklumo vertinimo rodiklių rinkinys. Analizės rezultatai parodė, kad nepriklausomai nuo tikslinės grupės (gyentojų, turistų ar investuotojų), regiono patrauklumas priklauso nuo gyvenamosios aplinkos kokybės ir ekonominės veiklos plėtros sąlygų. Dėl šios priežasties straipsnio autoriai teigia, kad socialinės bei ekonominės infrastruktūros plėtra yra didele dalimi susijusi su regiono vystymusi, tiesiogiai įtakojančiu regiono patrauklumą. [Iš leidinio]

ENRegional attractiveness in recent scientific literature is not as widely analysed as issue of regional competitiveness. But scientists stress that regional attractiveness is important assuring competitiveness of a certain region. Authors of this paper provide definition of regional attractiveness and distinguish the difference between regional attractiveness and competitiveness. Regional attractiveness according to authors of this paper is indispensable pre-condition for assuring regional competitiveness. Analysis of scientific literature allows concluding that attractiveness can be evaluated according to the type of the subject, who is analysing features of a certain region: residents, visitors and investors. Concepts of regional attractiveness are analysed, sets of economic, political and social indicators for evaluation of social and economic attractiveness are specified and a model for attractiveness evaluation is proposed in this paper. Analysis’ results showed that regional attractiveness for all target groups (residents, visitors and investors) depends on quality of conditions for living and business development. Following this conclusion authors argue that development of social and economical infrastructure to big extent influences attractiveness of a region. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31312
Updated:
2018-12-17 13:02:45
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: