Bendrosios pasienio regiono socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir verslo augimo veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrosios pasienio regiono socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir verslo augimo veiksniai
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 4, p. 1365-1371
Keywords:
LT
Regionų ekonomika; Regionų konkurencingumas; Regionų plėtra; Verslo vystymas.
EN
Regional economy; Regional competitiveness; Regional development; Business growth.
Summary / Abstract:

LTNacionalinio ir regioninio konkurencingumo bei regionų verslo augimo problematika aktuali ir Baltijos šalyse. Nors Lietuvos regioninės politikos teisinė bazė sukurta, tačiau yra tik konceptualioje stadijoje. Straipsnio tikslas – atlikti statistinę Klaipėdos ir Kurzemės regionų verslo sąlygų analizę, siekiant nustatyti pasienio regiono verslo augimo veiksnius, išskirtus Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų verslo augimą skatinančių veiksnių nustatymo metodikoje. Verslo augimą sąlygoja visa eilė veiksnių. Pirmiausia tai žmogiškieji ištekliai, kurių neigiamas pokytis pasienio regione mažina konkurencingumą. Žinių išteklių panaudojimo potencialas pasienio regione turi visas galimybes būti panaudotas atliekant mokslo ir technologijų darbus, kuriant naujoves ir jas diegiant pramonės ir verslo įmonėse. Kapitalas, formuojamas vidinių ir užsienio tiesioginių investicijų, teigiamai veikia pasienio regiono konkurencingumą, investicijos laikomos įrankiu vietos ekonomikos plėtrai skatinti ir konkurencingumui didinti. Pakankamai išvystyta ekonominė infrastruktūra taip pat prisideda prie verslo plėtros. Pasienio regiono verslo augimo ir sukurto bendrojo vidaus produkto augimą galima įtakoti keliais būdais. Reikia išplėsti verslo finansavimo galimybes. Tai padėtų kuriantis naujiems verslams, bei plečiantis seniesiems. Formuojant verslui palankią aplinką svarbu tinkamai įvertinti regiono darbo jėgos kiekybines bei kokybines charakteristikas. Kuo bus daugiau kuriama darbo vietų, tuo didesnis bus aktyvumo lygis ir tuo geriau bus regiono ekonomikai.

ENThe article deals with Lithuanian-Latvian cross-border region economic development trends and economic growth disparities. The problem and relevance of the analysis of Klaipeda County and Kurzeme region's economic development are based on the comparison of regional development theories and competitiveness models, which provide the scientific novelty of the topic and scientific interpretations of the review. The analysis of the development of cross-border socio-economic indicators confirmed the socio-cultural integrity, commonality of problems and similar further development strategic directions of Lithuanian-Latvian border region. The paper defines the main border region's business growth factors, which include human resources, knowledge resources, capital, infrastructure as well as internal and external demand conditions. The study emphasizes that principal guarantees of regional competitiveness are business development, work place stability, manufacturing and service sector development, and the social well-being of the population. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43053
Updated:
2018-12-17 13:22:08
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: