Relation of foreign direct investment with the stage of country economic : Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relation of foreign direct investment with the stage of country economic: Lithuanian case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 39-46
Keywords:
LT
Tiesioginės užsienio investicijos; Ekonominis augimas; Užsienio kapitalo srautai.
EN
Foreign direct investment; Economic growth; Foreign capital flows.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas tiesioginių užsienio investicijų (TUI) ir šalies išsivystymo lygio ryšys Lietuvos pavyzdžiu. Dabartinėmis globalizacijos sąlygomis tarptautinis kapitalas vis intensyviau eksportuojamas ir importuojamas užsienio investicijų forma. Dažniausiai užsienio investicijos iš vienos šalies į kitą perkeliamos TUI forma, sukuriant ilgalaikius bendradarbiavimo santykius tarp tiesioginio užsienio investuotojo šalies bei investicijas priimančios šalies. Pastebima, kad didžioji dalis TUI atitenka išsivysčiusioms šalims, tačiau pastaruoju metu jų vis daugiau pritraukiama ir į besivystančias šalis. Apibrėžtas tyrimo objektas – TUI pritraukimas Lietuvoje. Straipsnyje siekiama išnagrinėti TUI srautus Lietuvoje. Įgyvendinant tyrimo tikslą atskleidžiama TUI svarba, nagrinėjami TUI srautai pasaulyje pagal regionus ir šalis (išsivysčiusias ir besivystančias), apibendrinamos TUI pritraukimo priežastys Lietuvoje ir analizuojamas pasaulio konkurencingumo indeksas (angl. Global Competitiveness Index). Atsižvelgiant į šalies išsivystymo lygį, išskirti veiksniai, kurie gali skatinti TUI pritraukimą. TUI tyrimo rezultatai Lietuvoje lyginami su ES-27 atitinkamais rodikliais. Nustatyta, kad Lietuvoje sunku pritraukti TUI, nes ekonominiai santykiai su pasaulio gamybos tinklais maži. Esminės to priežastys – moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje (MTEP). Lietuvoje kapitalo ištekliai labai brangūs ir riboti, tad TUI yra labai svarbios siekiant užtikrinti ekonominį augimą.

ENThe article aims to examine relationships between foreign direct investment (FDI) and the stage of country economic development level. The main FDI receiving countries are economically developed countries; however FDI is becoming an increasing tendency in developing countries. In this case, it is important to investigate the flow of FDI in Lithuania. According to the current country's development stage, factors that can sustain and increase FDI have been identified. In this aspect situation of FDI in Lithuania, EU-27 situation is compared. The research shows that as different countries become more developed, they have expanded FDI. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26935
Updated:
2018-12-17 12:45:03
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: