Theoretical and expert assessment of the effect of infrastructure on regional competitiveness (Lithuanian case)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Theoretical and expert assessment of the effect of infrastructure on regional competitiveness (Lithuanian case)
Alternative Title:
Infrastruktūros įtakos regionų konkurencingumui teorinis ir ekspertinis vertinimas (Lietuvos atvejis)
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2010, Nr. 3 (20), p. 45-58
Keywords:
LT
Infrastruktūra; Regioninis konkurencingumas; Infrastruktūros poveikio vertinimas.
EN
Infrastructure; Regional competitiveness; Assessment of the effect of infrastructure.
Summary / Abstract:

LTInfrastruktūros ištekliai šalies ekonomikoje – svarbus jos konkurencingumo ir visuomenės gebėjimo patenkinti savo socialinius poreikius veiksnys. Kiekvieną šalį kaip ekonominę- socialinę sistemą sudaro posistemiai – regionai. Nuo regionų ekonominio- socialinio gyvybingumo bei gebėjimo būti konkurencingais tiesiogiai priklauso visos šalies ekonomika. Tyrimo tikslas – išanalizuoti teorinius infrastruktūros įtakos regionų konkurencingumui aspektus ir identifikuoti didžiausią įtaką darančius infrastruktūros komponentus Lietuvos regionų konkurencingumui. Tyrimo metodai – mokslinėje literatūroje paskelbtų koncepcijų sisteminė, lyginamoji ir loginė analizė; ekspertinis vertinimas, matematinis ir statistinis apdorojimas (naudojant SPSS ir Microsoft Excel). Atlikti tyrimai atskleidė, kad infrastruktūra veikia ekonomikos augimą, padidindama gamybos veiksnių našumą ir teikia prekes ar paslaugas, kurios užtikrina regiono ekonominę veiklą. Infrastruktūra padeda didinti regiono įmonės gamybos apimtį dviem būdais: – Infrastruktūros prekės ir paslaugos yra tarpinės gamybos sąnaudos, todėl bet koks šių sąnaudų sumažinimas didina produkcijos pelningumą; – Infrastruktūros prekės ir paslaugos padidina kitų gamybos veiksnių našumą. Siekiant nustatyti infrastruktūros komponentų daromos įtakos regionų konkurencingumui svarbą pasirinktas ekspertinis vertinimas.Ekspertinis vertinimas patvirtino skirtingos infrastruktūros komponentų skirtingos įtakos bendram regiono konkurencingumui prielaidos pagrįstumą. Nors ekspertinio vertinimo metu nustatytas svorio koeficiento dydis neparodo paties infrastruktūros poveikio konkurencingumui, tam reikalingi išsamūs ir gausūs matematiniai bei statistiniai skaičiavimai, tačiau pagal svorio koeficientus galima išskirti tuos komponentus, kurie daro didesnę įtaką konkurencingumui nei kiti komponentai. Atliktas ekspertinis vertinimas leido identifikuoti strategines kryptis, plėtra leistų pasiekti didžiausią įtaką konkurencingumo didinimui. Be to, į gautus ekspertinio vertinimo rezultatus rekomenduotina atsižvelgt i valdžios institucijų strategams, formuojantiems regionų ar visos šalies konkurencingumo didinimo strategijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENIn the article the authors analyze and assess the impact of infrastructure on regional competitiveness. Theoretical analysis involves the development and directions of investigations on infrastructure as well as classification of infrastructure components, its specific characteristics, the significance of infra­structure to economics and regional competitiveness. In the article infrastructure is understood as physical assets that are widely used by the economic subjects, society and Government. Taking into consideration that infrastructure is analyzed through its usage by the subjects for performing their activities thus increasing their competitiveness, the effect of infrastructure is understood as the establishment of conditions for the increase in competitiveness and is analyzed in the article as an internal fact or of regional competitiveness. Aiming to identify these components of infrastructure which make a complex competitive advantage for the region, but not positive preconditions for its pursuit only, an expert assessment was conducted, the results of which may be used as the basis for adopting the Government's probable strategic resolutions with regard to the increase in the Lithuanian regional competitiveness. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29021
Updated:
2018-12-17 12:50:52
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: