Verslo plėtros pasienio regionuose patrauklumo vertinimas infrastruktūros aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo plėtros pasienio regionuose patrauklumo vertinimas infrastruktūros aspektu
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 4, p. 1410-1416
Keywords:
LT
Pasienio regionai; Infrastruktūros rodikliai; Infrastruktūros poveikis.
EN
Cross-border region attractiveness; Infrastructure indicators; Impact of infrastructure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorių nuomone, pasienio regionų patrauklumas yra kompleksinė sąvoka, todėl autoriai, vertindami infrastruktūros tiesioginį ir netiesioginį poveikį verslo plėtros galimybėms, pritaria mokslinėje literatūroje skelbiamoms išvadoms ir analizuoja ekonominę bei socialinę infrastruktūrą, kuri užtikrina galimybes kurti ir plėtoti verslą, sukuria gyvenimui tinkamas sąlygas bei padaro turistinius išteklius prieinamais. Straipsnio tikslas yra išskirti pagrindinius infrastruktūros veiksnius, kurie lemia verslo plėtros pasienio regionuose patrauklumą bei pritaikyti išskirtus veiksnius analizuojant Lietuvos-Latvijos pasienio regioną. Atlikę tyrimą, autoriai nustatė, kad ekonominės ir socialinės infrastruktūros išvystymo lygis lemia verslo plėtros pasienio regione patrauklumą. Infrastruktūros išvystymas ir jos plėtros tendencijos tiesiogiai įtakoja investuotojų, gyventojų ir turistų pasirinkimą. Netiesioginis infrastruktūros poveikis pasireiškia per vidinės ir išorinės paklausos apimtis, kadangi ji apima visas tris tikslines grupes. Klaipėdos ir Kurzemes pasienio regiono esamos situacijos analizė parodė, kad regione puikiai išvystyta ekonominė infrastruktūra, kuri efektyviai išnaudoja palankią regiono geografinę padėtį, tačiau neefektyvus socialinės infrastruktūros išnaudojimas lemia, kad kvalifikuota darbo jėga ir jaunimas dažnai renkasi centrinius šalių regionus. Jeigu regione bus neefektyviai įsisavinama Europos Sąjungos parama, skirta infrastruktūros palaikymui ir kūrimui, tai gali tapti pagrindine grėsme sėkmingai ekonominei regiono plėtrai.

ENDuring intensive globalisation processes cross-border regions obtain a new important role in managing political and economic strategy of a country. Specifics of cross-border regions usually cause less investment flow and this process has to be stimulated by the government. Business growth promotion in cross-border regions is one of the main strategic initiatives because only successful economic activity in a region attracts residents and tourists and also assures good living conditions. This paper analyses how economica and social infrastructure influences the attractiveness of business development in cross-border regions: authors broaden previous studies of infrastructure impact and present more detailed set of infrastructure indicators, which influence business development. Authors also expand analysis of infrastructure impact by analysing not only the direct effect but also modelling indirect impact of infrastructure development on business attractiveness in a region. Authors concluded that economic and social infrastructure determines attractiveness of a cross-border region for business development. It also directly influences behavior of investors, residents and tourists. Indirect effect of infrastructure results in local and external market demand. Analysis of Lithuania-Latvia cross-border region revealed that Klaipeda and Kurzeme border region have a well developed physical infrastructure and this is the main strength for business development. Nevertheless, infrastructure needs continuous investment and this is a threat for future development. This paper is based on the research, performed during the project "Formation of methodological framework of regional business growth promotion (LT-LV)" (LV-LT/1.1/LLIII-152/2010) implementing Lithuania-Latvia cross border cooperation programme 2007-2013. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43056
Updated:
2020-09-24 21:21:01
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: