Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencinė situacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencinė situacija
Alternative Title:
Competitive situation of clothing and textile industry
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2010, t. 2, Nr. 2, p. 18-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aprangos ir tekstilės pramonė; Eksportas; Importas; Konkurencingumas; Konkurenciniai pranašumai; Konkurencinė situacija; Competitive ability; Competitive advantages; Competitive situation; Export; Import; Industry of clothing and textile.
Keywords:
LT
Aprangos ir tekstilės pramonė; Eksportas. Importas / Export. Import; Konkurencija / Competition.
EN
Competitive ability; Competitive advantages; Competitive situation; Export; Import; Industry of clothing and textile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama susidariusi konkurencinė Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės situacija. Glaustai aptariami konkurencingumo sampratos aspektai. Nagrinėjami svarbiausi statistiniai duomenys, apibudinantys Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės reikšmę tiek visos apdirbamosios pramonės, tiek ekonomikos atžvilgiais. Atlikus užsienio prekybos statistikos duomenų analizę, išryškinti aprangos ir tekstilės pramonės konkurentai bei jų turimi konkurenciniai pranašumai, veikiantys Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių konkurencinę situaciją vietinėje ir užsienio rinkose. Aptariamos Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės galimybės gerinti konkurencinę situaciją ir problemos, kurias sprendžiant galima padidinti sektoriaus įmonių konkurencingumą. [Iš leidinio]

ENThis paper is up for discussing the composed competitive situation of Lithuanian clothing and textile industry. Author concisely proposes aspects of competitive ability conception, explores the main statistical information illustrating importance of clothing and textile industry in all manufacturing and economics. Willing to accomplish a statistical data analysis of trade clothing and textile industry competitors and advantages which they have and which influence Lithuanian clothing and textile enterprises competitive situation in the local and foreign markets are presented. This article deals with discussion about Lithuanian clothing and textile industry possibilities to improve competitive situation and what main problems of industry could be solved in order to make this market more competitive. [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27099
Updated:
2018-12-16 23:40:40
Metrics:
Views: 26
Export: