Socio-economic impact of infrastructure investments

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Socio-economic impact of infrastructure investments
Alternative Title:
Investicijų į infrastruktūrą socialinis ir ekonominis poveikis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 3 (63), p. 16-25
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTInfrastruktūra yra vienareikšmiškai pripažįstama gyvybiškai svarbia ekonomikos ir visuomenės gyvybingumo prielaida. Infrastruktūros prieinamumas ir jos teikiamų paslaugų kokybė daro poveikį sprendimams pasirinkti investicijų vietą, lemia migracijos tendencijas. Darbo tikslas - išanalizuoti teorinius ir empirinius ryšio tarp infrastruktūros ir ekonominio vystymosi aspektus ir patikrinti teorines hipotezes įvertinant Baltijos šalių situaciją. Analizuojami infrastruktūros trys sektoriai (transportas, telekomunikacijos ir vandentiekis) ir jų poveikis bendrajam vidaus produktui (BVP) 1995-2007 m. laikotarpiu. Statistiniai rezultatai parodė, kad infrastruktūros veiksnių ir BVP ryšys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje skiriasi. Lietuva ir Latvija priskiriamos tai pačiai ekonominio išsivystymo šalių grupei, tačiau infrastruktūros veiksnių ir BVP ryšio kryptys nebuvo vienodos, nustatyta skirtinga koreliacija tarp pačių infrastruktūros veiksnių. Tai prieštarauja daugeliui mokslinės literatūros autorių teiginių, kad besivystančių šalių ekonominiam augimui infrastruktūros sektorių plėtra turi vienareikšmiškai teigiamą poveikį. Nors Estija priskiriama prie aukštesnes pajamas uždirbančių šalių grupės, tačiau ryšio tarp infrastruktūros veiksnių ir BVP kryptis ir stiprumas atitiko skaičiavimus Latvijoje. Šie rezultatai parodė, kad keletos veiksnių nepakanka siekiant tiksliai įvertinti tarpusavio ryšio stiprumą. Tam reikalingas sudėtingas ir daugiau kintamųjų apimantis matematinis metodas. Taip pat svarbu įvertinti analizuojamų šalių regioninį išskirtinumą.Reikšminiai žodžiai: Investicijos į infrastruktūrą; Ekonominis augimas; Infrastruktūros poveikio vertinimas; Socialinis ir ekonominis vystimasis.; Infrastructure investment; Economic growth; Infrastructure impact measurement.; Socialinis ir ekonominis vystymasis; Infrastructure impact measurement.

ENThis paper reviews the existing scientific literature analysing theoretical and practical results of infrastructure impact on social and economic development. There is no unique concept in scientific literature for determining the notion of infrastructure, for distinguishing and measuring its components and various models which provide different results are used for measuring the impact of infrastructure. Lack of unique methodology in academic literature hinders evaluation of the infrastructure investments impact on social and economic development. The authors emphasize different insights on this relationship which provides wide methodological background but there is lack of conceptual methods which could be adjusted for certain countries and life-spans. Characteristic of each country determines the set of infrastructure components and the aspect of impact on social and economic development: economic growth, income inequality, output, regional competitiveness, labour productivity and welfare. The analysis of infrastructure development impact is based on three main factors: definition of infrastructure, determination and measurement of its components, formation of a model for evaluation of the impact. They are crucial for accurate testing of the impact of infrastructure investments. The authors of the paper present scientific approaches on these factors and provide hypothetical test of the impact of infrastructure on the development in the Baltic States: Lithuania, Latvia and Estonia. The issue of infrastructure investments is very important as infrastructure development in these countries is supported by Structural Funds of European Union and other financial mechanisms. The authors of the paper faced the problem of data availability and the results of causal relationship estimations between growth and infrastructure variables in different countries are presented for the period 1995-2007. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22555
Updated:
2018-12-17 12:32:17
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: