Kauno apskrities verslo aplinkos veiksnių vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno apskrities verslo aplinkos veiksnių vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of business environment factors in the Kaunas region
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 2 (21), p. 13-18
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTViena iš pagrindinių sąlygų sėkmingai verslo plėtrai yra palanki verslo aplinka, kurioje vystomas verslas. Šiame straipsnyje nagrinėjama verslo plėtros regione problema, kuri analizuojama per verslo aplinkos sąlygų regione įvertinimo prizmę. Remiantis Lietuvoje bei užsienyje atliktų tyrimų rezultatais, atskleidžiamas nagrinėjamos temos aktualumas, atliekama mokslinės literatūros ir vykdytų tyrimų, susijusių su regiono plėtra, verslo aplinka regione ir verslo aplinkos veiksniais, analizė. Ši analizė leidžia pagrįsti tolimesnių tyrimų būtinumą. Atsižvelgiant į atliktus tyrimus, galima teigti, kad verslo aplinka ir jos sąlygos konkrečiuose regionuose yra mažai tyrinėtos. Šio tyrimo objektu pasirinkta verslo aplinka Kauno apskrityje, o tyrimo tikslas yra įvertinti verslo aplinkos veiksnius ir sąlygas Kauno apskrityje. Straipsnyje pateikti teoriniai sprendimai nagrinėjama tema ir empirinio tyrimo rezultatai. Šis tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu. Anketinės apklausos vykdymas apėmė anketos paruošimą, anketinės apklausos duomenų rinkimą ir gautos informacijos apdorojimą bei analizę. Tyrime dalyvavo Kauno apskrities organizacijos, į anketinę apklausą patekusios atsitiktinės atrankos būdu. Šioje anketinėje apklausoje dalyvavo 153 organizacijos iš Kauno apskrities. Apklausos metu surinkti duomenys buvo apdoroti matematiniais ir statistiniais metodais, o rezultatų pateikimui panaudoti aprašomasis ir grafinis metodai. Gauti anketinės apklausos rezultatai leido suformuluoti pagrindines išvadas apie verslo aplinką, jos veiksnius ir sąlygas nagrinėjamoje apskrityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionų konkurencingumas; Regionų plėtra; Verslo aplinka; Verslo aplinkos sąlygos; Verslo aplinkos veiksniai; Business development conditions; Business environment; Business environment factors; Competitiveness of the region; Competitiveness of the regions; Regional development.

ENFavourable business environment is one the main conditions for successful business development. In this article the problem of business development in the region is analysed; the problem is analysed by evaluating business environment conditions in the region. Research object is business environment. The aim of the research is to evaluate factors and conditions of business environment in Kaunas region. Research tasks are to: determine the main assumptions of business development success in the region; evaluate the most impeding factors of business development in the region; settle the main business development institution in the region and the quality of their activities; determine if businessmen are willing to shift their business to different location. The survey was conducted using questionnaires. The questionnaire survey involved description of the survey methodology, gathering of responses to the questionnaire, and processing and analysis of the information gathered. The gathered data during the survey were processed using mathematical and statistical methods. After the analysis of the research data was made, it was estimated that organizations of almost all economic activity fields think that business success depends mostly on the businessmen themselves. Only public organizations from the field of education, health care, social care and public administration thin that the success of their activity is mainly determined by other factors, such as overall economic situation, decisions made by the government and municipality.Analysis of business impeding factors revealed that there are not any factors that restrict business development in the region considerably. The tax rate, corruption and frequent changes in legislation are among quite restrictive factors. The following factors are among slightly restrictive ones: undeveloped infrastructure, poor access to bank financing, procedures when establishing a new organization, order of issuing licenses and permissions and shortage of qualified labour force. Business development in the region is not impeded by the shortage of land, natural resources or business premises. Valuation of services necessary to business shows that quality of services provided by public entities is valued as very poor. Separate valuation of municipal departments that are responsible for business support and the quality of their services are valued as poor, too. Services provided by science and technology parks, universities (laboratories, research centres), business information centres and business incubators are valued as quite good. Any business services were evaluated as of very good quality. Organizations apply business information centres for business support most often, and services of these centres are valued as quite good. Quite opposite situation is with the services of municipal departments: they are in the second place by application popularity, but the quality of the services is valued as poor. Though organizations rarely apply for services to science and technology parks and business incubators, their services are valued as of good quality. The most of organizations in Kaunas region would stay in the same location, even if better business conditions were in other regions. It means that companies are not willing to change the territory of their activities. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44603
Updated:
2020-12-27 20:55:40
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: