Viešoji infrastruktūra : poveikio regioninei plėtrai vertinimo ekonominiai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešoji infrastruktūra: poveikio regioninei plėtrai vertinimo ekonominiai aspektai
Alternative Title:
Public infrastructure: measurement issues of effect on regional development
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 241-247
Keywords:
LT
Infrastruktūra; Infrastruktūros poveikio vertinimas; Socialinė-ekonominė plėtra.
EN
Public infrastructure; Infrastructure effect measurement; Social-economic development.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra siekiama pritaikyti infrastruktūros poveikio regioninei plėtrai įvertinimo modelį (Snieska & Simkūnaite, 2009) analizuojant Lietuvos situaciją. Straipsnyje pateikiamas trijų dalių tyrimas: suformuluotas infrastruktūros apibrėžimas, išskirta infrastruktūros struktūra ir įvardinti bei įvertinti ją sudarantys veiksniai, statistiškai išmatuotas infrastruktūros poveikis bei pateikta gautų rezultų analizė. Infrastruktūros poveikio rezultatai buvo gauti panaudojus statistinius metodus ir ištyrus ryšį tarp infrastruktūros veiksnių ir Lietuvos bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP), apibūdinančio šalies vystymąsi 1998-2008 metais. Statistinės analizės rezultatai parodė, kad analizuoti infrastruktūros veiksniai tampriai susiję su bendrojo vidaus produkto kitimo dinamika: nustatyta stipri tarpusavio priklausomybė tarp transporto bei komunikacijų sektorių plėtros ir BVP kitimo, o elektros ir vandentiekio sektorių ryšys su šalies ekonominiu vystymusi buvo statistiškai nežymus. Analizės rezultatai patvirtino mokslinėje literatūroje pateiktus rezultatus bei įrodė, kad pasiūlytas metodologinis modelis turi būti tobulinamas daugiau dėmesio skiriant transporto ir telekomunikacijų sektoriams. [Iš leidinio]

ENThe issue of public infrastructure macroeconomic impact is widely analysed in scientific literature. Decisions about infrastructure investment are formed in strategic and political levels of country management and these decisions have direct impact on regional development and competitiveness. Researchers provide different theoretical and empirical approaches towards interpreting trends of infrastructure development and their impact on economic and social performance of the country. But scientific literature on this topic lack unique concepts and methodologies for analysis and interpretation of results obtained. This paper focuses on practical implication of methodological infrastructure evaluation model (Snieska, V., Simkunaite, I., 2009) in the case of Lithuania – three stages of research are performed: definition of infrastructure is formulated, structure of infrastructure components is defined and values of the components estimated, effect of infrastructure is evaluated and interpreted. The results of effect measurement were obtained using statistical methods, testing the relationship between infrastructure components and depending variable (GDP per capita) which defines development of Lithuania in year 1998-2008. Obtained numeric results illustrate that proposed model of infrastructure impact evaluation must be further developed paying more attention on transportation and telecommunication sub-sectors. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26952
Updated:
2020-12-03 20:35:35
Metrics:
Views: 42    Downloads: 13
Export: