The Influence of transition economy pecularities on the formation of housing price level

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Influence of transition economy pecularities on the formation of housing price level
Alternative Title:
Pereinamosios ekonomikos šalies ypatumų poveikis būsto kainų lygio formavimuisi
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (5), p. 494-500
Keywords:
LT
Būsto kainų lygis; Būsto rinka; Pereinamosios ekonomikos šalis.
EN
Country with transition economy; Housing market; Housing price level.
Summary / Abstract:

LTNekilnojamojo turto rinkos dalis pasaulio šalių ekonomikoje rodo, kad šalių ekonomikos procesuose nekilnojamojo turto rinkos padėtis yra svarbi. Darbe išsikeltu tikslu – nustatyti svarbiausius pereinamosios ekonomikos šalies ypatumus, kurie daro didžiausią poveikį būsto kainų lygio formavimuisi – siekiama apžvelgti literatūroje minimas aplinkybes ir veiksnius, lemiančius būsto kainų lygio formavimąsi pereinamosios ekonomikos šalyse, ištirti teorinius pereinamosios ekonomikos šalies ypatumus, kurie galėtų turėti poveikį būsto kainų lygio formavimuisi, išskirti svarbiausius veiksnius, lemiančius būsto kainų lygio formavimąsi pereinamosios ekonomikos šalyje – Lietuvoje, patikrinti ekspertinio tyrimo būdu svarbiausių pereinamajai ekonomikai būdingų veiksnių poveikį būsto kainų lygio formavimuisi. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad iš dalies nekilnojamojo turto rinkos augimas Lietuvoje 2002–2008 m. gali būti paaiškinamas padidėjusiomis investicijomis į statybų ir nekilnojamojo turto sektorius ir palankiomis skolinimosi iš bankų sąlygomis, kurios buvo sudarytos šiuo laikotarpiu. Tai patvirtina, kad pagrindiniai būsto kainų lygio formavimąsi pereinamosios ekonomikos šalyje lemiantys ypatumai yra kryptingas būsto rinkos dalyvių elgesio formavimas ir didelė pinigų pasiūla. Nustatyta, kad įvedus ar padidinus nekilnojamojo turto mokestį, sumažėtų būsto pirkėjų. Todėl galima teigti, kad yra ryšys tarp įstatyminės bazės formavimo ir mokestinės politikos bei būsto kainų lygio kitimo. Nustatytas ryšys tarp nekilnojamojo turto rinkos dalyvių skaičiaus ir būsto kainų lygio padidėjimo.

ENThe share of real property market in the global economy shows that the position of real property market in countries’ economic processes is very important. The aim of the work is to define key peculiarities of the transition economy of a state, which have the major impact on the formation of the level of housing prices, thus seeking to review circumstances and factors determining the formation of the housing prices level in the transition economy, to analyse theoretical peculiarities of the transition economy of a state, which could have influenced the formation of the housing prices, to analyse major factors influencing the formation of housing prices in the transition economy in Lithuania, and to perform an expert research aimed at verifying the impact major features of the transition economy have on the formation of the level of housing prices. The research allows drawing a conclusion that the growth of the real property market in Lithuania in 2002–2008 can be partially explained by growing investments into the sectors of construction and real property and banks offering favourable terms when granting loans in the above period. All the above proves that the main factors encouraging the formation of the level of housing prices in states of transition economy were the purposeful formation of housing market participants’ behaviour and high money supply. It has been established that an introduction or increase in real property taxes would cut down the number of buyers of housing. Therefore, it can be stated that there is a link between the formation of the legal base and the tax policy and changes in the level of prices on housing. The link between the number of real property market participants and the level of housing prices has been established.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33031
Updated:
2020-11-30 22:53:50
Metrics:
Views: 7
Export: