Šalies regionų konkurencingumo vertinimas regionų konkurencingumo indeksu : tikslumo didinimo aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies regionų konkurencingumo vertinimas regionų konkurencingumo indeksu: tikslumo didinimo aspektas
Alternative Title:
Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index: aspect of accuracy increasement
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 700-708
Keywords:
LT
Regionų konkurencingumas; Regionų konkurencingumo indeksas; Regionų konkurencingumo vertinimas.
EN
Regional competitiveness; Regional competitiveness index; Measurement of regional competitiveness.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomi šalies regionų konkurencingumo vertinimo pagal autorės sukurtą Regionų konkurencingumo indeksą (RKI) tyrimo rezultatai tikslumo didinimo aspektu. Kiekvieno veiksnio, galinčio daryti įtaką vertinimo rezultatui, įtraukimas į indekso skaičiavimo metodologiją, tiesiogiai daro įtaką konkurencingumo vertinimo tikslumui. Tai sudaro sąlygas manipuliuoti norima indekso reikšme ir iškreipti vaizduojamą situaciją. Siekiant išvengti šių pasekmių ir kuo tiksliau bei objektyviau įvertinti šalies regionų konkurencingumą, atlikta tiek teorinė, tiek ir empirinė veiksnių, galinčių daryti įtaką vertinimo tikslumui, analizė. RKI empirinis tyrimas atliktas Lietuvos apskričių atžvilgiu 2001-2006 metų duomenimis. Tyrime naudoti matematinio ir statistinio apdorojimo bei ekspertinio vertinimo metodai. Empirinis tyrimas leido nustatyti, kokios indekso skaičiavimo metodikos labiausiai daro įtaką Lietuvos apskričių konkurencingumo vertinimo RKI rezultatams, ne tik pagal svarbą, bet ir pagal regionų konkurencingumo lygį. [Iš leidinio]

ENIn scientific literature the measurement of competitiveness by a composite index is considered to be one of the methods to analyze the problem in a complex way. In order to measure the regional competitiveness within the country, the new created Regional competitiveness index (RCI) is presented in the article. The research of the measurement of Lithuanian regional competitiveness by RCI during 2001-2006 years let to find out, that: − Accuracy of the measurement of regional competitiveness within the country by RCI mostly depends on the following techniques which are presented in the order of decreasing influence they make: a) techniques of the selection of factors, b) techniques of weighting the factors c) methods of data normalization. − RCI of the medium competitive regions is more sensitive to the techniques of the selection of factors of regional competitiveness than the one of stronger or slighter competitive regions; − RCI of more competitive regions is more sensitive to the techniques of weighting the factors of regional competitiveness than the one of less competitive regions; − Normalization methods of standard deviation from the means or distance between the minimum and maximum values are more suitable for the calculation of RCI than methods of distance from an average or a group leader. − In order to simplify the measurement of regional competitiveness within Lithuania by RCI and at the same time to get statistically reliable results, equal weight coefficients may be applied to all the factors of Lithuanian regions. When applying different techniques of weighting the factors, the results of ranking measurement, carried out with the help of RCI, do not change significantly. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22305
Updated:
2018-12-17 12:31:25
Metrics:
Views: 24    Downloads: 11
Export: