Prūsijos žemės kronika : Teutonų – Kryžiuočių ordinas ir Prūsijos užgrobimas senovės prūsų laisvės kova (1231-1283)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsijos žemės kronika: Teutonų – Kryžiuočių ordinas ir Prūsijos užgrobimas: senovės prūsų laisvės kova (1231-1283)
Alternative Title:
The Chronicle of the Prussian Land: Teutonic-Christian Order and the Occupation of Prussia: The Fight for Freedom of the Old Prussians (1232-1283)
Editors:
Batūra, Romas, pareng
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
301 p
Keywords:
LT
13 amžius; Lietuva (Lithuania); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LT„Prūsijos žemės kronika“ yra svarbus šaltinis baltų, prūsų, jotvingių ir Lietuvos istorijai ir kultūrai pažinti. Kronikininkas apie 40 m. buvo Prūsijoje, Ragainėje, Karaliaučiuje, Marienburge. P. Dusburgietis kroniką kūrė glaudžiai kontaktuodamas su didžiuoju magistru. Rašant kroniką, panaudoti įvairūs Vokiečių ordino rašytiniai šaltiniai, kurie tik fragmentiškai arba visai neišliko iki vėlesnių amžių. Naudotasi Seniausiuoju Prūsijos metraščiu, kuriame buvo kur kas daugiau žinių negu išliko jo nuorašuose iki mūsų dienų. Plačiau naudoti dokumentai iš Ordino archyvo Karaliaučiuje. Kronikininkas savo veikalo pirmąją dalį, tris ketvirčius antrosios dalies ir dalį pagrindinės trečiosios dalies parėmė rašytiniais šaltiniais. Tačiau didžioji dalis prūsų, nadruvių, skalvių, sūduvių kovų, karo prieš Lietuvą aprašymo skydelių yra unikalūs, faktai žinomi tik iš šios kronikos. Joje pasiremta ir kelių kartų dalyvių, vokiečių bei prūsų pasakojimais, to meto istorine tradicija, o nuo XIII a. pabaigos ir savo, įvykių amžininko, stebėjimais. Kronika dėl unikalių duomenų yra svarbi baltistikos, lituanistikos mokslui.Reikšminiai žodžiai: Prūsijos žemės kronika; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Prūsijos užgrobimas; Kryžiaus karai; Peter of Dusburg; The chronicle of Prussia; The Teutonic order; Occupation of Prussia; The Crusades.

EN"The Cronicle of the Prussian Land" is a very important source of history of the Balts, the Prussians and Lithuania. The compiler of the Chronicles spent about 40 years in Prussia, Ragainė, Karaliaučiai and Marienburg. Peter of Dusburg created the Chronicles by using the material provided to him by the Grand Master of the Order. Various written sources of the German Order were used while creating the Chronicle. Those sources did not survive until the present day. The author of the Chronicles referred to the Old Chronicles of Prussia containing more information than its copies which survived until the present days. The documents kept in the archive of the Order in Karaliaučiai were used. Peter of Dusburg used written sources to produce the first part, three quarters of the second part and a part of the third part of the Chronicle. However, the Chronicle stays to be the only source about Prussian, Sudovian, Skalvian and Nadruvian fights. Recollections of some participants of those fights were also used as a source for the Chronicle. The Chronicle is very important for the Baltic and Lithuanian studies.

ISBN:
9955601590
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9065
Updated:
2013-04-28 16:52:52
Metrics:
Views: 128
Export: