Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2001, t. 21, p. 193-204
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vikingų laikai; Marvelės kapinynas; žirgų kapai; Degintiniai žmonių kapai; Ginklų lobiai; Kultūriniai-prekybiniai ryšiai; Baltijos jūros regionas; Viking Age; Marvelė cemetery; Horse burials; Human cremations; weapons hoards; Vikingiškoji tarpregioninė kultūra; Marvėlės kapinynas; Cultural and trade relationships; Vidurio Lietuva; Baltic region; Laidosena; Arklių kapai; Grupiniai degintiniai kapai; įkapės - ginklai; žirgo apranga; Laivų kniedės; Prekybos priemonės; Kariauna; Interregional Viking Culture; Marvelė Cemetery; Central Lithuania; Burial customs; Horse graves; Collective cremation graves; Grave goods - weaponry; Riding gear; Rivets for boat; Trading equipment; warrior elite.
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Baltijos jūros regionas; Ginklų lobiai; Kapinės. Kapai. Kapavietės. Kapinynai. Pilkapiai / Cemeteries. Tombs. Graves; Kariuomenė / Army; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Laivų kniedės; Marvelės kapinynas; Marvėlės kapinynas; Prekyba / Trading; Vikingiškoji tarpregioninė kultūra; Vikingų laikai; žirgo apranga.
EN
Baltic region; Central Lithuania; Collective cremation graves; Cultural and trade relationships; Grave goods - weaponry; Horse burials; Horse graves; Human cremations; Interregional Viking Culture; Marvelė cemetery; Riding gear; Rivets for boat; Trading equipment; Viking Age; warrior elite; weapons hoards.
Summary / Abstract:

LTRytų Pabaltijo regionas nebuvo izoliuotas nuo vikingų pasaulio. Šis krantas vikingus itin domino nuo 700 m., nes tuo metu daug keliauta Volga į Rytus. Dauguvos prekybinė reikšmė archeologų įrodyta. Daug mažiau duomenų apie prekybą Nemunu, nors Kauno apylinkėse rasta daug vikingų stovyklų. Tyrimų Marvelės kapinyne metu rasta gausios ir labai svarbios medžiagos, padedančios tarpregioninius ryšius pažinti. Ji byloja apie kultūrinius ir ūkinius ryšius, kurie siejo Baltijos jūros regione gyvenusias gentis. Baltų gentims Nemunas buvo svarbus prekybos kelias. Tik jo buvimu galima paaiškinti daugelio importinių dirbinių Kauno apylinkėse atsiradimą. Marvelės kapinyne aptinkame skandinavams būdingų laidojimo papročių bruožų - kapai laivuose ar bent apeigos deginant laivus; bendri žirgų ir šunų kapai; ginklų lobiai kapinyno prieigose. Tik kai kurioms gentims būdingi laidojimo papročiai rodo čia įsikūrus atvykėlius. Tai patvirtina tarpregioniniai papročiai: mirusiojo palaikai išberiami žemės paviršiuje ar laidojami ištisiniame degėsingos žemės sluoksnyje. Kariaunos įsikūrimą liudija kai kurie kariniam elitui būdingi dirbiniai (kalavijai, ietigaliai, puošnios kamanos bei balnakilpės). Taigi, apibendrinę šių įkapių kiekį ir vertę, su visomis kamanomis laidotus Marvelės žirgus, galime manyti, kad Kauno apylinkėse gyvavo stipri kariauna. Ji buvo aktyvus visuomenės raidos dalyvis.

ENEastern Baltic region was not isolated from the Viking world. This waterfront was of the particular interest for the Vikings since the year 700, as these days there was an intensive traffic on the river Volga to the East. Dauguva commercial value is proved by archaeological evidence. There is much less data, however, on the trade by river Nemunas, although many Viking camps were found in Kaunas district. In result of research in Marvelė Cemetery, numerous and very important material was found contributing to better knowledge of inter-regional communication. This material evidences of cultural and economical ties among tribes that used to live in the region of the Baltic Sea. River Nemunas was an important trade route for the Baltic tribes. It is only the presence of this river that can explained occurrence of numerous imported products found in surroundings of Kaunas. In Marvelė cemetery, some features of burial customs specific to Scandinavians were detected such as tombs made on board of a vessel or at least burial rituals involving incineration of vessels; shared horse and dog burials; treasuries of arms in the surroundings of cemetery. Only burial customs typical for particular tribes evidence about the settlement of newcomers here. This confirms the inter-regional customs: the remains of dead bodies are poured on the surface of or buried in the ground, in the layer of charred soil. The settlement of the army is evidenced by the specific articles typical for military elite (swords, spearheads, ornate bridle and stirrups).Thus, in summary of the number and value of the shroud, as well as given the fact that all the horses were buried with bridle in Marvelė cemetery, we believe that a strong army existed in surroundings of Kaunas. And it was an active participant in the development of society.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15838
Updated:
2018-12-17 10:52:29
Metrics:
Views: 37    Downloads: 20
Export: