Šauliai iš Genujos prie Vilniaus pilies 1394 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šauliai iš Genujos prie Vilniaus pilies 1394 m
Alternative Title:
Genoese crossbowmen at the Vilnius castle in 1394
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2008, t. 33, p. 137-152
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Arbaletas; Vilniaus pilis; 14 amžius; šauliai iš Genujos; Arbaleto strėlių antgalių tipologija; Crosbow; Vilnius Castle; 14th cent. Genoese Crossbowmen; Typology of crossbow arrow tips.
Keywords:
LT
Arbaletas; Arbaleto strėlių antgalių tipologija; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; šauliai iš Genujos; Vilniaus pilis.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Vygando Marburgiečio kronikos ištrauka bei archeologiniais duomenimis, straipsnyje yra analizuojama 1394 m. Vilniaus puolimo metu šaulių iš Genujos dalyvavimo galimybė. Kronikoje yra rašoma, jog Ordinas žygiui į Vilnių buvo sutelkęs saviškių ir kryžininkų [peregrinorum] iš Prancūzijos ir Vokietijos bei kt. pajėgas, ir pakvietęs 150 šaulių [sagittarios] iš Genewelio. Būtent dėl pastarųjų kilmės istoriografijoje yra keliamos skirtingos nuomonės. Šauliai iš Genewelio yra siejami tiek su Genuja, tiek su Ženeva. Vis dėlto to meto Žemyninės Europos geriausi samdomi šauliai, ginkluoti arbaletais, buvo kilę iš Genujos. Vilniaus žemutinės pilies pietinių vartų prieigos tyrinėjimų metu buvo rasti 10 tipo arbaleto strėlių antgaliai. Ordino kronikų žinios apie 1394 m. Vilniaus pilies puolimą yra sinchroniški rastiems archeologiniams duomenims. Įvertinta plati Vidurio ir Rytų Europos regiono archeologinių tyrimų medžiaga leidžia manyti, jog Vilniaus žemutinės pilies pietinių vartų prieigos tyrinėjimų metu rasti šeši arbaleto padegamųjų strėlių 10 tipo antgaliai yra 1394 m. Vilniaus pilies puolimo metu šaulių iš Genujos pamestų strėlių liekanos.

ENAccording to the extract from the chronicle by Wigand of Marburg and archaeological data, this article analyses the possibility for the shooters from Genoa to participate in the thrust of Vilnius in 1394. The Chronicle writes that the Order recruited the forces of both insiders and the Crusaders [peregrinorum] from France and Germany and other forces, and called 150 shooters [sagittarios] from Genewel for the crusade to Vilnius. Namely, the origin historiography of latter causes differences in opinion. Shooters from Genewel are associated with both Genoa and Geneva. However, the shooters of the best recruitment and armed with crossbows of mainland Europe came from Genoa. During the exploration of the South gate access of Vilnius Lower Castle, crossbow heads of type 10 were found. The knowledge of Order Chronicles about the thrust of Vilnius Castle in 1394 is simultaneous to found archaeological data. Extensive material on archaeological researches within central and eastern European region suggests that six crossbow heads of type 10 found during the research at the south gate access of Vilnius Lower Castle are the remains of the arrows of shooters from Genoa lost in the thrust of the Vilnius Castle in 1394.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17633
Updated:
2018-12-20 23:17:45
Metrics:
Views: 32    Downloads: 16
Export: