Bajerburgo pilis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bajerburgo pilis
Alternative Title:
Bajerburg Castle
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 28, p. 163-174
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Panemunė; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Piliakalniai / Hilforts; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTXIV a. Žemutinėje Panemunėje buvo 3 skirtingos Bajerburgo pilys. Pirmasis Bajerburgas gyvavo 1337–1344 m., antrasis – 1344–1384 m., trečiasis – 1387–1403 m. (po 1392 m. – Georgenburgas). 1337 m. Ordinas žygio į Lietuvą metu pastatė stiprią Bajerburgo pilį, kuriai numatė būsimos užkariautos Lietuvos administracinio ir religinio centro statusą. Ši pilis lokalizuojama dabartiniame Plokščių (Šakių r.) piliakalnyje. Istoriografijoje vyraujanti nuomonė dėl pirmojo Bajerburgo taptinimo su dabartinėmis Pilaitėmis į vakarus nuo Veliuonos (Jurbarko r.) nėra teisinga. Čia stovėjo Bajerburgą nuo lietuvių puolimų iš rytų pusės saugojusi ir Veliuonos pilį savotiškai blokavusi pagalbinė nežinomo vardo pilaitė, kurią lietuviai po kiek laiko sunaikino. Įvertinus susidariusią strateginę situaciją, pirmasis Bajerburgas buvo sudegintas paties Ordino, atitraukiant pilį labiau vakarus. Antrasis Bajerburgas įkurtas neatsisakant jo buvusio ypatingo statuso, tačiau realiai tai buvo kryžiuočių užnugario bazė žygiams į Lietuvą. Jis lokalizuojamas dabartiniame Maštaičių (Narkūnų) piliakalnyje (Šakių r.). Šį Bajerburgą sudegino Vytautas. Trečiasis Bajerburgas buvo atstatytas dar labiau į vakarus esančiame dabartiniame Kalnėnų piliakalnyje (Jurbarko r.) – buvusio Georgenburgo vietoje. Pirminis pilies statusas tuo metu buvo visiškai prarastas, tad po kelerių metų ši pilis pradėta vadinti senuoju vardu. Bajerburgo pilies istorija rodo Ordino pastangas užkariauti Lietuvą jos pačios teritorijoje įkurta pilimi. Šios pastangos buvo laiku atskleistos ir įnirtingų kovų Panemunėje metu sužlugdytos.Reikšminiai žodžiai: Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Viduramžių archeologija; Piliakalniai; Theutonics; Medieval archaeology; Hill fort.

ENIn the 14th c. 3 different Bayerburg castles existed in the Lower Panemunė. The first Bayerburg stood in 1337–1344, the second in 1344–1384 and the third in 1387–1403 (after 1392 – Georgenburg). In 1337 during the march to Lithuania the Order built the strong Bayerburg castle, to which foresaw the status of the future administrative and religious center for conquered Lithuania. This castle is localized in the present Plokščiai (Šakiai district) hill-fort. The opinion dominating in the historiography that the first Bayerburg should be identified with the present Pilaitės located westwards from Veliuona (Jurbarkas district) is not true. Pilaitės of Veliuona had a small auxiliary castle of unknown name, which served a guard to Bayerburg from attacks of the Lithuanians from East and blocked the Veliuona castle in a peculiar way. The Lithuanians ruined that small castle after some time. Upon assessment of the situation, the Order itself burnt down the first Bayerburg in 1344 and the second castle was drawn more westwards. The second Bayerburg was established preserving its former special status, but really it was a Teutonic rear base for the marches to Lithuania. It is localized in the present Mastaičiai (Narkūnai) hill-fort (Šakiai district). It was Duke Vytautas who burned down this Bayerburg. The third Bayerburg was rebuilt on the present Kalnėnai hill-fort (Jurbarkas district) located yet farther westwards – in the place of the former Georgenburg castle. The initial status of the castle was absolutely lost at that time, therefore, after some years this castle was again called by its old name. The history of the Bayerburg castle evidences the planned efforts of the Order to subordinate Lithuania basing on the castle established in Lithuania's own territory. The Lithuanians managed to disclose these efforts in time and to blast them by violent battles in Panemunė. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2082
Updated:
2020-09-06 16:05:05
Metrics:
Views: 152    Downloads: 34
Export: