Armed people of East and Southeast Lithuania in the geocultural context of the migration period

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Armed people of East and Southeast Lithuania in the geocultural context of the migration period
Alternative Title:
Ginkluoti rytų ir pietryčių Lietuvos žmonės geokultūriniuose tautų kraustymosi laikotarpio kontekstuose
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2013, t. 19, p. 145-165
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ginklai; Migracijų periodas, rytų Lietuva, pietryčių Lietuva, ginklai, pilkapiai, vadystė; Pietryčių Lietuva; Pilkapiai; Rytų Lietuva; Tautų kraustymosi laikotarpis; Vadystė; Barrows; Chiefdom; East Lithuania; Migration Period; Migration Period, east Lithuania, southeast Lithuania, weapons, barrows, chiefdom; Southeast Lithuania; Weapons.
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Ginklai; Kapinės. Kapai. Kapavietės. Kapinynai. Pilkapiai / Cemeteries. Tombs. Graves; Pietryčių Lietuva (Southeastern Lithuania); Rytų Lietuva; Tautų kraustymosi laikotarpis; Vadystė.
EN
Chiefdom; East Lithuania; Migration Period; Migration Period, east Lithuania, southeast Lithuania, weapons, barrows, chiefdom; Southeast Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama greitai kintanti V a. antrosios pusės - VII a. geopolitinė ir geokultūrinė situacija pietrytinėje ir rytinėje Lietuvos dalyse, nulemta tiek europinių, tiek regioninių žmonių judėjimo procesų. Atkreipiamas dėmesys į vykusį galios ir valdžios koncentravimą bei demonstravimą ir nuolatinę konfrontaciją tarp žmonių grupių, gyvenusių pietinėje Užnemunės dalyje ir pietrytinėje Lietuvoje bei Rytų Lietuvoje. Greita geopolitinės situacijos kaita ir žmonių judėjimas skatino V a. antrojoje pusėje - VII a. formuotis vadystėms su stipriais lyderiais priešakyje. Natūralia laikotarpio raiška tapo ginklo jėga ir jos demonstravimas (4-8 pav.). Be to, VI a. vid. - VII a. Nemuno vidurupio, Merkio ir Neries tarpupyje, sprendžiant iš skirtingų laidojimo paminklų paplitimo, matoma konfrontacija tarp skirtingų etnokultūrinių grupių: žmonių, kurie mirusiuosius laidojo iš akmenų sukonstruotuose pilkapiuose, ir tų, kurie mirusiuosius laidojo pilkapiuose, supiltuose iš smėlio ir apsuptuose vainikų bei duobių ar griovių. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52583
Updated:
2018-12-29 14:24:02
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: