Zur Frage der baltischen Eigennamen des Gebietes Ragnit und Tilsit in den Ordensdokumenten des 14.–15. Jahrhunderts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Frage der baltischen Eigennamen des Gebietes Ragnit und Tilsit in den Ordensdokumenten des 14.–15. Jahrhunderts
Alternative Title:
Dėl baltiškų Ragainės ir Tilžės srities tikrinių vardų XIV–XV a. Ordino dokumentuose
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 132-150
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio autorius, ankstesniais savo tyrimais nagrinėjęs keletą lietuvių ir prūsų istoriniam vardynui svarbių šaltinių – Vokiečių ordino foliantų, šį kartą pasirinko dar vieną, iki šiol jo netirtą foliantą – Nr. 131, žinomą kaip „Vokiečių ordino didžioji činšo knyga 1414–1438“ („Das grosse Zinsbuch des deutschen Ritterordens (1414–1438)“). Šis Vokiečių ordino finansinių dokumentų rinkinys yra vienas svarbiausių istorinių šaltinių, kuriame vardyno tyrėjas činšo mokesčio mokėtojų, inventoriaus, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto savininkų bei apmokestintų miestų ir kaimų registre randa gausybę vietovardžių ir asmenvardžių. Tyrimui buvo pasirinktos dvi Prūsijos Lietuvos sritys – Ragainė ir Tilžė. Pirminis tyrimo objektas buvo lietuviški ir prūsiški asmenvardžiai, neatmetant ir galimų naujų su vietovardžiais susijusių faktų. Tyrimo metu, aptikus tik vieną baltišką, veikiausiai lietuviškos kilmės, asmenvardį – Apucz Stange, iškilo klausimų, kurie šiame straipsnyje nagrinėjami pasitelkus istorinius šaltinius, apimančius tiriamojo arealo paliudijimus nuo Vokiečių ordino invazijos į prūsų žemes XII amžiuje iki 1540 metų, Prūsijos hercogystės laikotarpio. Straipsnyje ne tik pateikiamas istorinis Ragainės ir Tilžės kontekstas, trumpai nagrinėjama arealo gyventojų etninė sudėtis, socialiniai santykiai, bet ir sprendžiama istorinio vardyno tyrimų problematika: tyrimo objekto ribos, tirtinų šaltinių ir medžiagos atrankos aspektai, tyrimų pobūdis ir iššūkiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė onomastika; Istoriniai tikriniai vardai; Vokiečių ordino foliantai; Historical onomastics; Historical proper names; German Order folios.

ENThe article examines proper names in two selected areas of Prussian Lithuania, i.e. Ragainė and Tilžė. The primary aim and objective of the research was to examine personal names as well as place names (in case any would have been identified in the course of the research) with key focus exclusively on their possibly unknown mentions and etymology. However, in the course of the research, the aims and objectives had to be expanded by supplementing them with an attempt to answer questions related to the problems of Historical Onomastics in a broad sense, its research scope, main objectives, the selection of appropriate research sources and materials, etc. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-06
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91274
Updated:
2021-03-13 14:24:19
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: