Marvelė. Bd. 2, Ein Bestattungsplatz mit Pferdegräben Mindaugas Bertašius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Marvelė. Bd. 2, Ein Bestattungsplatz mit Pferdegräben
Publication Data:
Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2009.
Pages:
390 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
13 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTMarvelės kapinynas – didžiausias kapinynas Baltijos šalyse, pietvakarinėje Kauno dalyje, Marvelėje. Kapinynas tirtas 1991–2006 m. Žmonės čia buvo laidojami nuo II iki XII amžiaus. Įvairių epochų kapavietėse atsispindi baltų laidojimo papročių kaita – nuo kūnų užkasimo iki jų deginimo. Iš viso aptikta apie 1500 žmonių kapaviečių. Kai kurios kapavietės turi aukojimo židinius, taip pat aptikta nemažai ritualinių apeigų vietų. Monografijoje skelbiama Marvelės kapinyno Kauno archeologinių tyrimų medžiaga. Šis II tęstinio leidinio tomas skirtas VI–XIII a. laikotarpio problematikai. Atliekama mirusiųjų laidojimo (kremavimo) papročių, materialinės kultūros įvairovė, žirgų aukojimo ritualų rekonstrukcija bei visuomenės simbolinių struktūrų tyrimai. Aptariami baltiškos medžiagos datavimo ir tipologizavimo bei terminijos klausimai.Reikšminiai žodžiai: Kapinynas; Degintiniai kapai; žirgų kapai; Burial items; Vikingų laikotarpis; Centrinė Lietuva; Burial ground; Cremations; Graves of horses; įkapės; Viking period; Central Lithuania; Marvelės B kapinynas; žirgų kapai Vidurio Lietuvoje; žmonių ir žirgų kapų tipai; Vėlyvasis tautų kraustymosi laikotarpis; Vikingų laikotarpis; Periodizacija; Vikingų laikotarpio datavimo problemos; Radinių tipologija; Antropologiniai ir osteologiniai kapinyno medžiagos analizė; Marvelė B cemetery; Horse burials in Central Lithuania; Types of human and horse burials; Late Migration period; Viking Age; Periodisation; Dating problems of Viking Age; Typology of finds; Analysis of antropological and osteological material from the cemetery.

ENMarvelė necropolis is the largest necropolis in the Baltic countries, in south-western part of Kaunas, in Marvelė. The necropolis was studied in 1991-2006. People were buried here from II to XII century. Graves of various ages reflect the change in burial manners of Balts - from the burial of bodies to their incineration. Graves of 1,500 people were found in total. Some graves have sacrificial fireplaces, also some ritual places were found. Monograph contains the publishing of Kaunas archaeological research material of Marvelė necropolis. This serialized Volume II is designed for the problems of period of VI-XIII centuries. The reconstruction of manners for burial of the dead (cremation), diversity of cultural material, rituals for sacrifice of horses, and research of symbolic structures of society is carried out. Issues on dating and typology of Baltic material and terminology are also discussed.

ISBN:
9789955982753
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22219
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 47
Export: