Beresnevičius ir euristinės LDK kultūros istorijos recepcijos galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Beresnevičius ir euristinės LDK kultūros istorijos recepcijos galimybės
Alternative Title:
  • Beresnevičius and Possibilities of Reception of the History of Heuristic Culture of the Grand Duchy of Lithuania
  • Beresnevičius and the heuristic opportunities of the reception of culture history of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 14, p. 28-66
Summary / Abstract:

LTStudija skirta G. Beresnevičiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didybę ir tragizmą simbolizuojančių „imperijos darymo“ megaprojektų aptarimui. Joje remiantis konkrečių tekstų analize pagrindinis dėmesys sutelkiamas į šlovingos baltų genčių ir LDK kultūros istorijos puslapių reinterpretaciją, įvairių kontraversiškų glaudžiai su ja susijusių kultūros problemų analizę, parodant jų euristinę ir socialiai aktualią vertę. Kai gilinamės į neretai kontroversiškas Beresnevičiaus idėjas, euristinę prasmę turinčius projektus, turime suvokti, kad čia pirmiausia susiduriame su XX a. pabaigos intelektualams būdingų idėjų ir konceptų žaismu. Tai postmodernistinis intelektualinis žaismas, naujų didvalstybinių mitų kūrimo atplaišos, kurių tikslas – skiepyti pašlijusį pasididžiavimą priklausomybe savo baltiškai pagoniškai kultūros tradicijai, šlovingai LDK praeičiai, be kurios įsisąmoninimo blėsta ateities vizijos perspektyvos. Joms formuoti kuriama nauja imperinė kvazimitologija. Autorius parodo, kad pagrindinis Beresnevičiaus „imperijos darymo“ megaprojektų tikslas išprovokuoti platesnius teorinius apmąstymus, priversti dabartinį Lietuvos elitą pakylėti į aukštesnį geopolitinio mąstymo lygmenį, priversti susimąstyti apie geopolitinius, ekonominius, kultūrinius ir kitus dabartinės Lietuvos interesus, kurti taip svarbias tolesnio valstybės gyvenimo vizijas bei išgyvenimo strategijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų kultūra; Kultūrų įtakos; Imperijų darymo projektai; Culture of the Balts; Cultural influence; Projects of creation of an empire.

ENThe study is devoted to the discussion of G. Beresnevičius’ mega-projects of ‘making the empire’ symbolising the grandeur and tragedy of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). On the basis of the analysis of specific texts, main attention in the study is focused on the reinterpretation of the pages of the history of the glorious culture of the Baltic tribes and the GDL, the analysis of various controversial problems of culture related to it, by showing their heuristic and socially relevant value. When we go deeper into Beresnevičius’ controversial ideas, the projects that have a heuristic meaning, we have to understand that there we come across the game of ideas and conceptions characteristic of the intellectuals of the end of the 20 century. This is a post-modernistic intellectual game, fragments of the creation of a myth of the great powers whose aim is to instil pride in one’s belonging to the Baltic pagan tradition of culture, the glorious past of the GDL without realising of which prospects of the future visions fade. New imperial quasimythology is being created to form them. The author shows that the major objective of Beresnevičius’ mega-projects of “making the empire’ is to provoke a broader theoretical consideration, make the present day elite of Lithuania rise to a higher level of geopolitical thinking, make one think about geopolitical, economic, cultural and other interests of current Lithuania, create important visions of a further life of the state.

ISBN:
9789986638858
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7335
Updated:
2018-12-17 11:50:09
Metrics:
Views: 59    Downloads: 10
Export: