Dėl Šeimyniškėlių "Vorutos" ir Latavos dvaro

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Šeimyniškėlių "Vorutos" ir Latavos dvaro
Alternative Title:
Concerning the "Voruta" of Šeimyniškėliai and the estate of Latava
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai kasinėjimai; G.Zabiela; Istoriniai šaltiniai; Latavos dvaras; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 13 amžius; Mindaugas; Piliakalniai; Polemika; T.Baranauskas; Voruta; Šeimyniškėliai; Archaeological excavation; Dispute; G.Zabiela; Historical sources; King Mindaugas; Latava estate; Lithuanian XIII c. history; Mindaugas; Mounds; Seimyniskeliai; T.Baranauskas; Voruta.
Keywords:
LT
13 amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Dvarai / Manors; G.Zabiela; Istoriniai šaltiniai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mindaugas, ? -1263; Piliakalniai / Hilforts; Polemika; Šeimyniškėliai; T.Baranauskas; Voruta.
EN
Dispute; Historical sources; King Mindaugas; Latava estate; Lithuanian XIII c. history; Mounds; Seimyniskeliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos karaliaus Mindaugo pilies Vorutos lokalizacijos problema. Remiantis šaltiniais ir istoriografija siekiama argumentuoti Vorutos pilies lokalizavimo galimybę ir tikimybę bei kvestionuoti jau esamas šios problemos sprendimo versijas. Mėginimų lokalizuoti Vorutą būta nemažai. Archeologas Gintautas Zabiela ir istorikas Tomas Baranauskas laikosi versijos, jog Voruta stovėjo ant Šeimyniškėlių piliakalnio prie Anykščių. Straipsnio autoriai polemizuoja su šių autorių argumentais ir mėgina įrodyti, jog jų pateikiama versija – Šeimyniškėlių lokalizacija prie Anykščių – neturi pagrindo. Atrastas piliakalnis prie Latavos tapo svarbiausiu argumentu įrodinėjant, kad Šeimyniškėliai yra Voruta. Tai darant, bandoma remtis Mindaugo aktais, o kartu ir koreguoti jo karūnacijos datą. Poleminiame straipsnyje diplomatiniu aspektu yra nagrinėjamas Mindaugo aktų datavimas, problemiškai įvertinami faktai, jog šaltiniuose minima Latava gali reikšti ir upę, ir pilį. Šiame kontekste nuosekliai detalizuojama dvaro ir kiemo sąvokų turinys bei vartosenos variantai šaltiniuose. Vorutos pilies problema mitologizuojama, o įvairūs nauji šios temos atradimai neatlaiko kritikos, nes naujų, paieškas sukonkretinti leidžiančių duomenų, nesiseka rasti. Straipsnio pabaigoje pateikiamas priedas: Mindaugo aktų diplomatinės analizės duomenų suvestinė lentelė.

ENThe article discusses the localization problem of Lithuania's King Mindaugas' Voruta castle. Based on sources and historiography, it is attempted to discuss the possibility and probability of localizing of the Voruta castle and to question already existing versions of the solution. There have been many tries to localize Voruta. Archaeologist Gintautas Zabiela and historian Tomas Baranauskas stick to the version that Voruta was on the Šeimyniškėliai mound near Anykščiai. The authors of the article do not agree with these arguments and try to prove that the given version of Šeimyniškėliai localization near Anykščiai has no basis. The second mound near Latava became the most important argument while proving that Šeimyniškėliai are Voruta. By doing so, it is tried to base everything on Mindaugas' acts and to correct the date of his coronation at the same time. The argumentative article analyses the dating of Mindaugas' acts from a diplomatic aspect, facts about Latava possibly being referred to both the river and the castle are assessed problematically. The content of definitions of a manor and a yard are described in detail in this context together with options of use in sources. The problem of Voruta castle remains to be mythologized, and new discoveries regarding this topic cannot withstand criticism because there have not been successful findings of new data that would make the searches more concrete. An attachment is provided in the end of the article: a diplomatic analysis datasheet table of Mindaugas' acts.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46982
Updated:
2022-03-07 15:45:14
Metrics:
Views: 48    Downloads: 27
Export: