Raudžių (Nemunijos) piliakalnis - užmirštas pietų Skalvos archeologijos ir istorijos paminklas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raudžių (Nemunijos) piliakalnis - užmirštas pietų Skalvos archeologijos ir istorijos paminklas
Alternative Title:
Raudžiai (Nemunija) hillfort - forgotten archaeological monument of southern Scalovia
In the Journal:
Istorija [History]. 2012, Nr. 88, p. 3-16
Vėliau paskelbta leidinyje: Vakarų Lietuva XIII-XV amžiuje / Vytenis Almonaitis. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2013
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Piliakalnis; Raudžiai (Raudszen); Skalva; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Hill-fort; Hillfort; Raudžiai (Raudszen); Scalovia; Teutonic Knights.
Keywords:
LT
Piliakalniai / Hilforts; Raudžiai (Raudszen); Skalva; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Scalovia; Teutonic Knights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – iki šiol mokslui beveik nežinomas Raudžių (Nemunijos) piliakalnis, esantis pietų Skalvoje, dabartinės Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities teritorijoje, netoli Nemuno ir Šešupės santakos. Pirmiausia perteikiamos apie šį kultūros paminklą jau rašiusių autorių žinios, trumpai aptariama arčiausiai piliakalnio esančių gyvenviečių istorija. Toliau nusakoma objekto geografinė padėtis, aprašoma jo išvaizda. Akcentuojama, kad piliakalnis pasižymi dydžiu (maždaug 250 X 150 m) ir galingais gynybiniais įtvirtinimais. Antrojoje straipsnio dalyje bandoma piliakalnį susieti su XIII–XIV a. rašytiniais šaltiniais. Teiginys istoriografijoje, kad čia lokalizuotina apie 1276 m. kryžiuočių pulta skalvių pilis Sassowia, Sassow, vertinamas atsargiai. Keliama kita hipotezė, kad 1360 m. Vokiečių ordinas čia buvo pastatęs Skalvos (Czalwen) pilį, kuri gyvavo neilgai. Straipsnis baigiamas nauju teiginiu, kad netoli piliakalnio esantis Sokaičių kaimas (dabar – Pagėgių sav.) seniau vadintas Lėgučiais ir yra žinomas nuo 1394 m. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is Raudžiai (Nemunija) hillfort located in southern Scalovia, present-day territory of Karaliaučius (Kaliningrad) Region, close to the confluence of the Nemunas and the Šešupė rivers, which has to this day been almost unknown to science. The article begins with the presentation of information of the authors who have previously written about this cultural monument, provides a brief discussion on the history of the settlements in the nearest vicinity of the hillfort. It proceeds with describing the geographical location of the object and depicting its exterior properties. It is highlighted that the hillfort stands out for its size (around 250 × 150 m) and powerful fortifications. The second part of the article attempts to connect the hillfort to the written sources dating to the 13th-14th centuries. The article takes a cautious position in respect of the statement apparent in historiography which attempts to identify this location with the Scalovian castle Sassowia, Sassow attacked by the Teutonic Knights circa 1276. It brings forward another hypothesis stating that in 1360 the Teutonic Order built a short-lived Scalovian (Czalwen) castle at this site. The article ends with a new statement that the village of Sokaičiai (now Pagėgiai Municipality) was previously called Lagučiai and has been known since 1394. [From the publication]

ISBN:
9786098063066
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
  • Lietuvos piliakalniai : atlasas. T. 1, Akmenės-Kupiškio rajonai / sudarytojai Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela ; redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, 2005. 493 p.
  • Prūsijos žemės kronika : Teutonų – Kryžiuočių ordinas ir Prūsijos užgrobimas. Vilnius, 2005. 301 p.
  • Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje : ligi Didžiojo karo : istorijos ir statistikos šviesoje : su 3 žemėlapiais / Vincas Vileišis. Vilnius : Versus aureus, 2009. IX, 275 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46813
Updated:
2018-12-17 13:28:30
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: