Klaipėdos pilis. Statybos istorija ir tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos pilis. Statybos istorija ir tyrimai
In the Book:
Lietuvos pilių archeologija / sudarytojai Jonas Genys, Vladas Žulkus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. P. 45-80
Keywords:
LT
Klaipėda; Klaipėdos pilis; Livonijos ordinas; Pilis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Castle; Klaipėda; Klaipėda Castle; Memel Castle; The Livonian Order.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis archeologinių tyrinėjimų duomenimis, apžvelgiama Klaipėdos pilies statybos istorija. Klaipėdos pilis - viena iš buvusių dviejų mūrinių Ordino pilių dabartinėje Lietuvos teritorijoje nėra sulaukusi didesnio tyrinėtojų dėmesio. Nėra pakankamai rašytinės medžiagos jos istorijai nušviesti, o iš seniausių laikų liko tik fragmentiškų žinių apie pilies statybą, griovimus ir atstatymus. Visai naujas šaltinis Klaipėdos pilies istorijai pažinti yra archeologinių piliavietes kasinėjimų medžiaga. Remiantis išlikusiais šaltiniais bei archeologinių kasinėjimų medžiaga, buvo padarytas XVII a. pilies su bastionais maketas, saugomas Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Išnagrinėjus Klaipėdos pilies istoriją tyrinėti leidžiančią medžiagą paaiškėjo, jog apie pirmosios mūrinės pilies (XIII-XVI a.) architektūrą žinome labai nedaug; kartais abejojama, ar Klaipėdoje XIII a. iš viso yra stovėjusi mūrinė pilis. Tyrinėti kultūriniai sluoksniai ir mūro liekanos leido fragmentiškai rekonstruoti priešpilio XIV a. gynybinę sistemą. Apžvelgus rašytinių šaltinių ir archeologijos tyrimų duomenis spėjamai, jog pilis XV a. pradžioje buvo perstatinėjama, norint tobulinti ir plėsti jos gynybinę sistemą. Dalis senosios pilies - didysis bokštas ir vienas ar keli korpusai, regis, buvo išsaugoti. XVI a. ruošiantis naujam karui su Lenkija, senoji ir gerokai apgadinta pilis buvo vėl stiprinama. Žlugus Kryžiuočių ordino valstybei, pilis savo reikšmės neprarado, todėl ir toliau tobulinta, kol XVII a. tapo tvirtove. XVIII a. Klaipėdos tvirtovė buvo apleista ir palaipsniui sunaikinta.

ENThe history of the construction of Klaipėda Castle is being reviewed based on archaeological research data. Klaipėda Castle is one of the former two brick castles of the Order, which is located in the territory of the modern Lithuania, did not survive the attention of researchers. There is not enough written materials to cover its history and only fragmented knowledge regarding the construction, demolition and reconstruction of the Castle remain from the oldest times. The material of the fort hill archaeological dig sites is a novel source of getting to know the history of the Klaipėda Castle. By following the remaining sources and archaeological digs materials, a 17th century castle with bastions model was made, which is being stored in the Klaipėda History Museum of Lithuania Minor. After reviewing the material, which allows researching the history of Klaipėda Castle, it became apparent that we know very little about the architecture of the first brick castle (16th-17th century); sometimes, there are doubts whether in the 13th century there was a brick castle in Klaipėda. The examined cultural layers and stonework remains allowed fragmentally to reconstruct the 14th century defensive system of the outwork. After reviewing the data of the written sources and archaeological researches, it is guessed that the castle in the beginning of 15th century was being reconstructed in order to enhance and extend its defensive system. Presumably, a part of the old castle – the big tower and one or couple of bodies were preserved. In 16th century, when preparing for a new war against Poland, the old and largely damaged castle was being strengthened again. After the fall of the Teutonic Order State, the castle did not lose its significance, which is why it was being enhanced further until it became a stronghold in 17th century. In 18th century, Klaipėda stronghold was deserted and gradually destroyed.

ISBN:
9955456450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49854
Updated:
2020-04-14 11:03:51
Metrics:
Views: 8
Export: