Sembos vietų vardai - istorijos šaltinis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sembos vietų vardai - istorijos šaltinis
Alternative Title:
Semba's place-names as a source of history
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 15-21
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Prūsų kalba / Prussian language; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje į prūsų vietovardžius pažvelgta ne tik kaip į kalbotyros objektą, bet ir ieškoma sąsajų su kitomis mokslo šakomis, konkrečiai – su istorija. Dėmesys kreipiamas į Sembos gyvenamųjų vietų vardus. Semba, palyginus su kitomis prūsų žemėmis, buvo tankiausiai apgyvendinta. Svarbiausi prūsų kalbos paminklai yra išversti Sembos tarme. Prūsų kalba ilgiausiai gyvavo taip pat Semboje. Autorės monografijoje "Die baltischen Ortsnamen im Samland", kuria remiamasi straipsnyje, aptarti 821 gyvenamosios vietos vardas, iš jų 495 išliko iki Antrojo pasaulinio karo. 336 gyvenamųjų vietų vardai apibūdina išnykusias gyvenvietes. Straipsnyje parodoma, kuo prūsų gyvenamųjų vietų vardai, jų kruopštus surinkimas iš rankraštinių paminklų gali prisidėti prie šios baltų genties, jos gyvenviečių istorijos tyrimų. Visų pirma, tai galimybė pagal Ordino foliantų duomenis tiksliai lokalizuoti beveik visus (ne tik Sembos) gyvenamųjų vietų vardus. Be to, istorijai svarbus ir kartu su vietovardžiu pateikiamas istorijos dokumentų kontekstas – vietovardžiu įvardijamos vietos nurodymas (kaimas, laukas ir kt.). Iš vietovardžių leksinės bei morfologinės sandaros galima padaryti išvadų apie gyventojų tautybę, socialinį statusą ir pan. Labai kruopščiai iš rankraštinių istorijos dokumentų surinkti, tiksliai lokalizuoti ir datuoti vietų vardai gali padėti rekonstruoti ir tiriamojo krašto istoriją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Semba; Oikonimai; Prūsija; Asmenvardžiai; Lingvistinė metodologija.

ENThe article looks at place-names not only as an object of linguistic but also explores its relation with other sciences, namely history. The attention goes to place names of Semba. Semba, compared to other districts of Prussia, was densely populated. The most important Prussian language records are translated into the dialect of Semba. The Prussian language survived in Semba also for the longest period. The article refers to the monograph "Die baltischen Ortsnamen im Samland". 821 place names are discussed in this monograph. 495 remained until the Second World War. 336 place names mark settlements that disappeared. The article demonstrates how the collection of Prussian places names advances the research about this Baltic tribe. First of all, it gives the opportunity to localize almost all (not only Semba region) settlement names (such as village name, field, etc.). From the vocabulary and morphology of the place names one is able to make inferences about nationality of population, social status and similar. From the manuscripts scrupulously collected and precisely localized and dated place names help to reconstruct the history of the land.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7526
Updated:
2018-12-20 22:55:13
Metrics:
Views: 61    Downloads: 18
Export: