Apžiesta keramika jotvingių piliakalniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apžiesta keramika jotvingių piliakalniuose
Alternative Title:
Wheel-turned pottery in Yotvingian hillforts
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2018, t. 19, p. 154-182
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Piliakalniai / Hilforts; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTApžiedimo technologijos pritaikymas ir raida baltų puodininkystėje iki šiol yra menkai pažįstama tema. Šiame straipsnyje, remiantis P. Kulikausko XX a. septintame dešimtmetyje plačiai tyrinėtų Užnemunės piliakalnių medžiaga, siekiama aptarti apžiestos keramikos raidos tendencijas X–XIV a. jotvingiams skiriamos teritorijos šiaurrytinėje dalyje. Nagrinėjant atskirus keramikos technologinius, morfologinius, puošybos požymius, išskiriami chronologiškai jautrūs, jų pagrindu sudaroma klasifikacinė sistema. Išskirti klasifikaciniai keramikos vienetai kiek įmanoma datuojami pagal kontekstinę radimo aplinkybių medžiagą, panašumus ir analogijas artimiausiuose archeologijos objektuose. Identifikuoti keramikos raidos etapai liudija laipsnišką jos raidą, apžiedimo technologijos tobulėjimą ir formų bei puošybos kaitą. Ir nors visiškai atkurti apžiestos keramikos raidos šiaurrytinėje jotvingių teritorijoje paveikslui vis dar trūksta patikimų absoliutinių datų, tikimasi, kad sisteminama medžiaga atvers kelią tolesniam jos tyrinėjimui ir pažinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apžiedimo technologija; Apžiesta keramika; Baltijos keramika; Jotvingiai; Užnemunė; Wheel-turning; Wheel-turned pottery; Baltic Ware; Yotvingians; Trans-Nemunas region.

ENThe application of wheel-turned technology in pottery production and its development among the Baltic people is little studied yet. The current paper is based on the archaeological material from the Užnemunė (Southwestern Lithuania) hillforts, which were investigated by P. Kulikauskas in the 1960s, and seeks to discuss the tendencies of how wheel-turned pottery had developed during the 10th–14th c. The materials in question derive from the northeastern part of the Yotvingian areal. Here, the suggested classification system is based on the possibly chronologically sensitive features of the pottery. They are distinguished after a detailed analysis of the technological, morphological and decorative attributes of the pottery in question. The classificatory units of pottery are dated in accordance with the contextual material as much as possible as well as in accordance with any similarities or analogies found in the closest archaeological sites. The identified stages of the development of pottery suggest a gradual mode of change, an improvement of the wheel-turned technology and a change of the forms and decorations. Even though there still is a lack of reliable absolute dates for the full reconstruction of the development of wheel-turned pottery in the northeastern Yotvingian areal, it is expected that a systematic approach to the material will lead to further studies and deeper knowledge. [From the publication]

DOI:
10.15388/ArchLit.2018.19.9
ISSN:
1392-6748; 2538-8738
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79115
Updated:
2022-01-12 10:41:01
Metrics:
Views: 81    Downloads: 26
Export: