Alternatyvi konstitucinė teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvi konstitucinė teisė
Edition:
2-asis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005.
Pages:
603 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklė.
Keywords:
LT
Teisės istorija / History of law; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTDarbas pretenduoja panaikinti Lietuvos konstitucinės teisės mokymo ir studijavimo literatūros, kuri iki šiol "rėmėsi" ant pageltusių, pakartotinai publikuotų M. Romerio darbų pamato, trūkumą. Tuo šis vadovėlis ypatingas ir vertinamas. Kiti tikslai - argumentuotai kelti ir išsamiai vertinti diskutuotinus ar probleminius dabarties ir praeities Lietuvos konstitucionalizmo, konstitucijos ir jos nulemtos konstitucinės teisės klausimus, be perdėto teisinio pozityvizmo tyrinėti konstitucines nuostatas ir jas suvereniai aiškinančio Konstitucinio Teismo sprendimus, formuluoti atitinkamas išvadas ir siūlymus. Siekiama ne tiek aptarti įstatyminį reglamentavimą, kiek analizuoti jį, t.y. pažvelgti į Konstituciją detalizuojantį įstatyminį reglamentavimą "per" konstitucinį reglamentavimą bei jo jurisprudencinį aiškinimą Konstitucinio Teismo nutarimuose. Darbe nesiekiama tyrinėti: a) atskiras žmogaus teises ir laisves; b) valstybės simbolius, kurie kupini istorinių, politinių ir kultūrinių aspektų; c) ūkio ir darbo konstitucinius principus ar vartotojų interesų gynimo imperatyvą, žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn konstitucinius klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir laisvėmis; d) piliečių socialines garantijas, profesines sąjungas; e) valstybės kultūrinius ir ekologinius tikslus.Reikšminiai žodžiai: Konstitucionalizmas; Valstybė; Individas; Constitutionalis; State; Individual.

ENThe study aims at elimination of the deficiencies in the literature of studies of the constitutional law of Lithuania, which, until present, was based on the repeatedly published works of M. Romeris, which makes this handbook an exceptional one. Other goals are to raise and provide comprehensive and reasoned evaluations of the problematic issues of Lithuanian constitutionalism, the Constitution and the constitutional law of the past and the present, to examine the constitutional provisions and the decisions of the Constitutional Court without an exaggerated legal positivism and to provide the corresponding conclusions and proposals. The study aims not only at a discussion of legal regulation, but rather at an analysis of such regulation, i. e. taking a view of the legal regulation, detailing the Constitution through the constitutional regulation and its juristic construction in the decisions of the Constitutional Court. The study does not examine the following: a) individual rights and freedoms of a person; b) symbols of the state, full of historical, political and cultural aspects; c) the constitutional principles of economy and labour or the imperatives of consumer interests protection, the constitutional issues of purchase of plots of land, pertaining to human rights and freedoms; d) social guarantees to citizens, trade unions and e) culture and ecology related objectives of the state.

ISBN:
9955557729
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6743
Updated:
2017-11-08 17:02:39
Metrics:
Views: 274
Export: