Parlamentinės kontrolės samprata Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parlamentinės kontrolės samprata Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
In the Book:
Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga / atsakingasis redaktorius Gediminas Mesonis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 113-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Parlamentinė kontrolė; Konstitucinis Teismas; Jurisprudencija; Parlamentinė demokratija; Seimas; Komisijos; Doktrinos; Konstitucijos; Statutai; Įstatymai; Parliamentary control; Constitutional Court; Jurisprudence; Parliamentary democracy; Seimas; Commission; Doctrines; Constitutions; Statutes; Legislation; Lithuania.
Keywords:
LT
Jurisprudencija; Komisijos; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Parlamentas. Seimas / Parliament; Politinė ideologija / Political ideology; Statutai; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTParlamentinė kontrolė, viena iš klasikinių Tautos atstovybės funkcijų, yra reikšminga valstybės valdžių padalijimo ir jų pusiausvyros užtikrinimo priemonė. Tai vienas iš privalomų parlamentinės demokratijos elementų, vienas iš parlamento instrumentų, kuriuo paprastai daroma įtaka vykdomosios valdžios veiklai. Parlamentinės kontrolės institutą tiria ir politologai, ir teisininkai. Politikos mokslams svarbiausia yra politinė kova dėl valdžios įgaliojimų, o teisei - šio instituto turinys, jo teisinis reguliavimas, konstitucinis pagrįstumas ir įgyvendinimo praktika. Parlamentinės kontrolės pagrindai įtvirtinti Konstitucijoje. Jų būtina paisyti tiek ordinariniame teisiniame reguliavime, tiek ir jį taikant. Šio straipsnio tikslas - aptarti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuluojamą parlamentinės kontrolės konstitucinę doktriną ir jos elementus. [Iš straipsnio, p. 113]

ISBN:
9789955190790
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91901
Updated:
2022-02-26 22:54:36
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: